Consilierii locali se întâlnesc în cadrul ședinței ordinare a lunii septembrie

Consilierii locali sunt convocați în ședința ordinară a lunii septembrie, în data de joi, 28 septembrie, de la ora 18.00. Pe ordinea de zi sunt 26 de proiecte de hotărâre la care se adaugă și proiectele din secțiunea „Diverse“. 

 ORDINEA DE ZI:

     1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2017.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei, inclusiv utilizarea energiei din surse regenerabile la Colegiul Național “Radu Negru” Corp C1, C2, C3″.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei, inclusiv utilizarea energiei din surse regenerabile la Colegiul Național “Doamna Stanca” Corp C1, C2″.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei, inclusiv utilizarea energiei din surse regenerabile la Școala Generală nr.7 Corp C1″.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranzacției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice finanțat de Programul Operațional Regional 2014-2020, a inclusiv aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect – obiectiv de investiții “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei, inclusiv utilizarea energiei din surse regenerabile la Colegiul Național “Radu Negru” Corp C1, C2, C3″.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranzacției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice finanțat de Programul Operațional Regional 2014-2020, a inclusiv aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect – obiectiv de investiții “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei, inclusiv utilizarea energiei din surse regenerabile la Colegiul Național “Doamna Stanca” Corp C1, C2″.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranzacției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice finanțat de Programul Operațional Regional 2014-2020, a inclusiv aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect – obiectiv de investiții “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei, inclusiv utilizarea energiei din surse regenerabile Școala Generală nr.7 Corp C1″.

8.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.29/2017 pentru imobilul situat în Făgăraș, str.1 Decembrie 1918, bl.13B, sc.E, ap.8, aprobat la vânzare.

9.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.30/2017 pentru imobilul situat în Făgăraș, str.13 Decembrie, bl.10A, sc.A, ap.8, aprobat la vânzare.

10.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.31/01.09.2017, întocmit de Evaluator autorizat Dobre Elena, pentru stabilirea valorii de piață a terenului situat în Făgăraș, fostă str.Mihai Viteazu, nr.46, la intersecția B-dului Unirii cu str.Mihai Viteazu, proprietatea d-lui Suciu Constantin, aprobat la cumpărare.

11.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.23/18.06.2017, întocmit de Evaluator autorizat Dobre Elena, pentru stabilirea valorii de piață a terenului situat în Făgăraș, fostă str.Mihai Viteazu, nr.46, la intersecția B-dului Unirii cu str.Mihai Viteazu, proprietatea d-nei Mihali Marioara Sanda, aprobat la cumpărare.

12.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.25/08.08.2017, întocmit în vederea achiziționării imobilului-teren intravilan, situat în Făgăraș, str.Câmpului, proprietatea d-lui Prună C.Corvin, Prună Mariana Elena (soție) și a d-nei Schebesch Monica Antonia, în calitate de coproprietari, aprobat la cumpărare.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării imobilului-domeniul public, situat în Făgăraș, str.Cerbului, nr.5, înscris în CF.nr.103732, nr.top 820,821 și actualizare date imobil.

 

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând Statului Român, situat în intravilanul Municipiului Făgăraș, zona străzii Castanului.

 

15.Proiect de hotărâre privind actualizarea unei suprafețe din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, atestat prin H.G.nr.972/2002.

 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la eliberarea și folosirea permiselor de liberă trecere, pentru circulatia autovehiculelor de transport marfă pe străzile din Municipiul Făgăraș.

 

17.Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș.

 

18.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație a locurilor de parcare de reședință din Municipiul Făgăraș, Str.Tăbăcari, blocurile 11,12,16; Str.Vasile Alecsandri, blocurile 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11; Str.Republicii, bloc 3, Blvd.Unirii, blocurile 2B și 7B.

 

19.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de recrutare și selecție pentru Consiliul de Administrație al S.C.PIEȚE TÂRGURI și OBOARE S.R.L.Făgăraș și propunerea celui de-al treilea candidat selectat pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație.

 

20.Proiect de hotărâre privind completarea lotului de sportivi din cadrul secției de handbal masculin al CSM Făgăraș – liga națională pentru anul competițional 2017-2018 al CSM Făgăraș.

 

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului domeniu public, în suprafață de 998,75 mp., în fața Cetății Făgăraș, în vederea organizării și desfășurării evenimentului “Festivalul Păstrăvului Făgărășean“, ediția a IV-a în data de 14 octombrie 2017.

 

22.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.3/2017 privind rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Făgăraș, pentru anul școlar 2017-2018, ca urmare a reorganizării unor unități de învățământ.

 

23.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la HCL.nr.44/29.03.2017 – CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CUTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE și ARTISTICE al Municipiului Făgăraș pe anul 2017 – activități organizate de către Casa Municipală de Cultură Făgăraș și de către Muzeul Țării Făgărașului “Valer Literat” Făgăraș în anul 2017.

 

24.Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Făgăraș pentru anul școlar 2017-2018.

 

25.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (OCTOMBRIE 2017).

 

            26.Informare din partea S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraș privind măsuri Curte de Conturi.

 

            27.Diverse.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.