Anunț privind atribuirea/ licitaţia locurilor de parcare de reşedinţă din cartierul Negoiu

 Locurile de parcare  de reşedinţă de la  1-481 aferente blocurilor: BL. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 1 bis, 4, 4A, 5,  5A, 6,  6A, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 10, 10A, 11, 11A, 12, 12A, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20,  din  Cartierul  Negoiu, vor fi atribuite/ licitate, după cum urmează:

Sedinţa de atribuire/ licitaţie Depunere cereri Nr. locuri de  parcare Numerotare
5 iulie 2017

ora 10

19 – 27

iunie 2017

176 1 176
6 iulie 2017

ora 10

19 – 27

iunie 2017

157 177 334
7 iulie 2017

ora 10

 

19 – 27

 iunie 2017

146 335 481
    TOTAL: 481    

– în perioada 19 iunie  2017 –  27 iunie 2017, proprietarii de autoturisme cu domiciliul în zonă trebuie să depună cererile tip însoţite de documentele solicitate (copii:BI/CI, certificat înmatriculare autovehicul, contract vânzare-cumpărare sau CF apartament), la registratura Primăriei Municipiului Făgăraş str. Republicii, nr. 3, cu excepţia proprietarilor de autovehicule din zona care au depus cereri pentru atribuire, anterior prezentului anunţ.

Procedura de atribuire/ licitaţie va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş, sala de şedinţe, în  zilele de 5 – 6 – 7 iulie 2017, ora  10 .

Potrivit regulamentului în parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/deţinătorilor de autovehicule cu masa maximă autorizată de până la 3,5 t.

Locurile de parcare se vor atribui solicitanţilor care fac dovada domiciliului/reşedinţei unei locuinţe/sediu în imobilul la care este arondată parcarea, persoanelor fizice proprietare ale unui imobil în zona pentru care se solicită abonamentul indiferent de locul în care îşi are domiciliul sau reşedinţă înscrise în actul de identitate, împrejurare dovedita cu documente de proprietate şi  persoanelor juridice proprietare/chiriaşe ale unor apartamente în imobilele arondate acestor parcări şi a deţinerii sau folosinţei unui autovehicul.

Solicitanţi care înregistrează debite restante faţă de municipiul Făgăraş vor fi excluşi de la procedura de atribuire/licitaţie.

La licitaţie nu vor fi admise persoanele care deţin garaje amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Făgăraş, care deţin curţi sau au alte posibilităţi de parcare. Pentru imobilele în care există şi spaţii comerciale se va rezerva câte un loc în vederea asigurării aprovizionării.

Vor avea prioritate în atribuire:

1)Persoanele  cu handicap cărora li se va atribui  în mod gratuit, locuri de parcare.

2)Pentru a beneficia de prevederile alin. 1, persoanele trebuie să solicite şi să dovedească cu documente  încadrarea în prevederile respective.

3)Pentru imobilele în care există şi spaţii comerciale se vor rezerva locuri  necesare în vederea asigurării aprovizionării, la tariful de bază aprobat prin hotărârea consiliului local.

 

Tariful de bază în parcările de reşedinţă aprobat prin H.C.L. nr. 53/30.08.2016 este de 50 lei/an/loc.

Pentru locurile de parcare date în folosinţă se va achita şi taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a titularilor dreptului de folosinţă  în condiţii similare impozitului pe teren conform Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală precum şi H.C.L – privind stabilirea taxelor locale.

Persoanele cărora li se atribuie loc de parcare au obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la Serviciul Venituri Bugetare conform prevederilor Codului fiscal.

În situaţiile în care numărul solicitanţilor depăşeşte numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă, sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatari, atribuirea se va face prin licitaţie publică cu strigare, preţul de pornire fiind tariful de bază, iar pasul de licitare de 10% din tariful de bază.

În cartierele unde sunt amenajate locuri de parcare de reşedinţă, iar în urma licitaţiei au rămas locuri disponibile, se interzice parcarea, staţionarea şi oprirea de orice fel peste zonele verzi sau scuaruri de către persoanele fizice domiciliate /rezidente sau persoanele juridice proprietare/posesoarele unui imobil arondat acestor parcări.

 

Persoanele care nu s-au prezentat la data şi ora la care a fost anunţată procedura de atribuire /licitaţie, pierd dreptul de prioritate asigurat de aliniatul anterior.

 

            Pentru locurile de parcare de reşedinţă rămase libere în urma atribuirii/licitaţiei din data de 5,6,7 iulie a.c. şi până la epuizarea acestora  se va organiza şedinţa de reatribuire/licitaţie care va avea loc în fiecare zi de joi a săptămânii, ora 12,  la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş, iar cererile se vor depune cel târziu  cu două zile înaintea şedinţei, respectiv ziua de marţi. 

Cererile se pot ridica de la registratura Primăriei Municipiului Făgăraş

 

Persoană de contact Ion Viorica  – tel. 0268/211313 int. 103.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.