Posturi scoase la concurs de Primăria Făgăraș

Primăria Făgăraș scoate la concurs mai multe posturi atât din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cât și din cadrul serviciilor subordonate.
 1. Anunț pentru ocuparea functiei publice de conducere – sef birou – Birou administrare si gestionare domeniu public, privat, lucrari publice –  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras

Data organizarii probei scrise: 05.07.2017 , ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii interviului: 07.07.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras

Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere – 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, la sediul Primariei Municipiului Fagaras

CONDITII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS  A CANDIDATILOR

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.57 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata si conditiile specifice prevazute de fisa postului aferenta functiei publice de executie

Conditii de participare la concurs a candidatiilor:

 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere vacante  de minim 2 ani
 • studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul administratie publica
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
BIBLIOGRAFIE
 • Legea nr.188/1999            – privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004    – Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001            – a administratiei publice locale, actualizata
 • OG nr.43/1998         – privind regimul drumurilor, republicata si actualizata
 • Legea nr.10/1995   – privind calitatea în construcţii, republicata si actualizata
 • Legea nr.50/1991   – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata si actualizata

2. ANUNȚ pentru ocuparea unei functii publice de executie din cadrul Politiei Locale Fagaras

Data organizarii probei suplimentare: 03.07.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii probei scrise: 04.07.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii interviului: 06.07.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere – 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, la sediul Primariei Municipiului Fagaras

CONDITII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS  A CANDIDATILOR

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata si conditiile specifice prevazute de fisa postului aferenta functiei publice de executie

I.Consilier juridic I P – Compartiment juridic, contabilitate, resurse umane, protectia muncii si PSI  Conditii de participare la concurs a candidatiilor:

 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante  de 5 ani
 • studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiinte juridice
 • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu
BIBLIOGRAFIE:
 • Legea nr.188/1999    – privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004        – Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001    – Legea administratiei publice locale, republicata si actualizata
 • Legea nr.155/2010    – a Politiei Locale
 • HG nr.1332/2010      – privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
 • Legea nr.50/1991      – privind autorizarea executari lucrarilor de constructii, actualizata si republicata
 • OUG nr.97/2005       – privind evidenta domiciliului resedinta si actelor de identitate ale cetatenilor romani, republicata
 • Legea nr.98/2016      – privind achizitile publice, actualizata
 • OG nr.2/2001             – privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata
 • Legea nr.287/2009 – privind Codul civil, republicata si actualizata

3. Anunț pentru ocuparea unor functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras

Data organizarii probei suplimentare: 03.07.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii probei scrise: 04.07.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii interviului: 06.07.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere – 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, la sediul Primariei Municipiului Fagaras

CONDITII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS  A CANDIDATILOR

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata si conditiile specifice prevazute de fisa postului aferenta functiei publice de executie

I.Consilier I A – Compartiment evenimente publice, informare cetateni si registratura
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:

 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante  de 1 an
 • studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta
 • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu
BIBLIOGRAFIE:
 • Legea nr.188/1999            – privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004     – Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001            – Legea administratiei publice locale, republicata si actualizata
 • Legea nr.544/2001             – privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata
 • OG nr.27/2002         – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, actualizata
 • Legea nr.52/2003    – privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si actualizata
II.Consilier I P – Centru de informare turistica
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante  de 5 ani
 • studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta
 •  curs de calificare in profesia “agent de turism – ghid”
 • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu
 • cunostiinta de limba de circulatie internationala nivel avansat (engleza, franceza, germana)
BIBLIOGRAFIE:
 • Legea nr.188/1999            – privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004     – Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001            – Legea administratiei publice locale, actualizata
 • Ordinul nr.1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica
 • Hotararea de Guvern nr.20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice
III.Consilier I A – Directia buget finante – Compartiment buget, executie bugetara, contabilitate institutii subordonate
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante  de 1 an
 • studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiinte economice
 • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu
BIBLIOGRAFIE:
 • Legea nr.188/1999            – privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004     – Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001            – Legea administratiei publice locale, republicata si actualizata
 • Ordin nr.1792/2002           – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizata
 • Legea nr.273/2006 – privind finantele publice locale, actualizata
 • Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, republicata si actualizata
IV. Referent III S – Directia administratie publica locala – Birou horticol, mediu
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante  de 9 ani
 • studii de specialitate– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu
BIBLIOGRAFIE:
 • Legea nr.188/1999            – privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004     – Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001            – Legea administratiei publice locale, republicata si actualizata
 • OUG nr.195/2005    – privind protectia mediului, republicata si actualizata
 • Legea nr.211/2011 – privind regimul deseurilor, republicata si actualizata
 • OG nr.21/2002         – privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizata

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.