Ședință de consiliu luni, 29 mai. Proiect de Hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare prof. Ion Funariu

 Consilierii locali se întâlnesc luni, 29 mai în cadrul ședinței ordinare a lunii mai. În mapa de ședințe sunt 16 proiecte de hotărâre plus cele la capitolul diverse. Pe lângă proiectele ce vizează taxele și impozitele pe anul 2018, proiecte administrative privind unele clădiri sau terenuri, proiecte referitoare la evenimentele culturale, pe ordinea de zi este și proiectul privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Făgăraș,  prof. Ion Funariu.

 

Odinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului Anual de Execuție a Bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2016.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș, prin desființarea unui număr de 5 posturi de natură contractuală.

4.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat Dobre Elena, pentru vânzarea locuinței proprietatea Statului Român, situat în Făgăraș, str.13 Decembrie , bl.21, ap.7, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii suprafeței de teren aferentă Pieței Agroalimentare în domeniul public al Municipiului Făgăraș, aprobarea rectificării acesteia și înscrierea construcțiilor conform poz.nr.796-798 din H.G.nr.972/2002.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe în condițiile legii, a unui spațiu în suprafață de 86,60 mp. din imobilul situat în Municipiul Făgăraș, str.Republicii, nr.6 , aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș – pentru sediu partid politic.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii ( dezmembrării) imobilului proprietatea Municipiului Făgăraș, domeniul public, situat în Făgăraș, str.Ileni, identic cu cel înscris în CF.nr.104661 – Făgăraș cu nr.top.104661 cu suprafața de 38.750 mp. în două loturi de 37.168 mp. respectiv 1582 mp.

8.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Făgăraș.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin radiere, pentru fosta Grădiniță cu orar normal, nr.11, Făgăraș, așa cum apare înscrisă în actele de carte funciară, a înscrisurilor de la C1 din CF.nr.103389 Făgăraș, privitoare la dreptul de administrare operativă a Grădiniței de copii cu orar normal, nr.11, din str.Tăbăcari, nr.11.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună și de interes local, achiziționarea imobilului-teren intravilan, înscris în CF.nr.104630 Făgăraș, proprietatea d-nei Mihali Marioara Sanda, situat în Făgăraș, fostă str.Mihai Viteazul, nr.46, la intersecția B-dului Unirii cu str.Mihai Viteazul.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere clădiri și terenuri la S.C.NITROPARC S.R.L. Făgăraș.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, Serviciul Public de Asistență Socială Făgăraș, Asociația DICTA și Asociația Internațională B.E.L.L., în vederea înființării unui Centru pentru copii în imobilul situat în Făgăraș, str.Republicii, nr.2.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL.nr.44/2017, privind Calendarul Manifestărilor Cultural-Educative, Sportive și Artistice din anul 2017, ce se vor desfășura pe parcursul anului 2017.

14.Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș, D-lui Prof. ION FUNARIU.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, bl. A, B, C,D, E, F, G, H, I, J.

16.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (IUNIE 2017).

17.Diverse.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.