Se fac înscrieri la creșa Mămăruța

Reprezentanții Creșei Mămăruța din Făgăraș au dat startul înscrierilor pentru anul școlar viitor. Așadar, părinții sunt așteptați cu cererile de înscriere până în data de 30 iunie. Singura creșă din municipiul nostru îi așteaptă pe micuții făgărășeni cu cele mai bune condiții. Asta pentru că în ultimii ani, s-au realizat o serie de modernizări și dotări.

Înscrierea la Creşa Mămăruţa, aflată sub tutela şi administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială – Primăria Făgăraş, se desfăşoară până în data de 30.06.2017 şi sunt asteptaţi parinţii ai căror copii împlinesc varsta de 2 ani maxim până la data inceperii anului şcolar 2017.

În prima fază de eligibilitate trebuie indeplinite condiţiile obligatorii şi eliminatorii de admitere a copiilor care sunt următoarele :

parinţii să aibă domiciliul sau reşedinţa în municipiul Făgăraş

–     aceştia să fie sub cu contract de muncă sau contractul de muncă să fie suspendat ( pentru creştere copil ) pană cel târziu în luna ianuarie a anului viitor

În etapa a doua de eligibilitate se iau în considerare aspecte privind situaţia socială a familiei, situaţiiile speciale fiind punctate corespunzător Regulamentului aprobat prin HCL  în conformitate cu H.G. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară.

Condiţiile de plată sunt cele aprobate prin HCL, stabilite în conformitate cu prevederile art.72 din H.G. 1252/2012 care stabilesc că :

1) Contribuţia lunară de întreţinere a copiilor înscrişi în unităţile în care se oferă servicii de educaţie timpurie antepreşcolară, suportată de părinţii/reprezentantul legal al acestora, se determină în funcţie de cheltuielile de întreţinere, hrană şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale igienico-sanitare şi altele asemenea, precum şi de numărul de zile frecventate de copil în aceste unităţi

2) Valoarea contribuţiei se stabileşte în cote procentuale de 5%, 10% sau 20 % din costul mediu lunar de întreţinere în unitatea publică în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară, în funcţie de venitul mediu brut cumulat al părinţilor /reperezentanţilor legali .

Dosarul trebuie sa conţină:

– cerere tip care se ridică de la Serviciul Public de Asistenţă Socială

copie de pe certificatul de naştere al copilului;

– copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali,

– în cazul familiilor cu mai mulţi copii minori : xerocopii după certificatele de naştere ale acestora,

-adeverinţă de la unitatea angajatoare din care să reiasă că părinţii deţin contract de muncă,

-adeverinţă/decizie de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă,

-decizia privind aprobarea acordării inemnizaţai creştere copil emisă de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ( dacă este cazul ),

-adeverinţă de la unitatea de învaţămant frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul);

-în cazuri părintelui unic ( se va ataşa un act notarial/sentinţă prin care se încredinţează minorul care să demonstreze faptul că are în întreţinere copilul, sentinţă de divorţ, copie certificat de deces al unuia dintre părinţi daca este cazul sau alte documente doveditoare ),

-pentru cazurile sociale ( dizabilităţi copii sau părinţi, copii aflaţi în tutela altor persoane pensionate, copii luaţi în plasament în familie, copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi ) – acte doveditoare

-dosar plic.

Pentru copii admişi se depun de către părinţi în prima jumătate a  lunii septembrie :

-adeverinţă de venituri emisă în luna septembrie, pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţi legali, adeverinţă care trebuie să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni anterioare lunii septembrie

– analizele copilului, specifice frecventării colectivităţii

Selecţia dosarelor se va realiza în perioada 01.07.2017 – 10.07.2017

Publicarea listei cu copiii admisi se va afişa la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială şi la sediul Creşei “Mămăruţa” în data de 12.2017

Creşa “ Mămăruţa” dispune de capacitatea de 30 de locuri structurate în 3 grupe de vârstă :

– grupa baby, copii cu vârstă între 3 luni -1 an

-grupa mică , copii de 1 – 1 an şi 6 luni,

-grupa mijlocie, între 1 an şi 6 luni – 2 ani .

Programul Creşei este între orele 7.00  – 16.45.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.