Şedinţă ordinară de consiliu. Care sunt proiectele de hotărâre din luna septembrie

consilieriConsilierii locali se vor întâlni joi, 29 septembrie în şedinţa ordinară a acestei luni. Pe ordinea de zi sunt 30 de proiecte de hotărâre.

Iată care sunt proiectele de hotărâre:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea prin suplimentare a bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2016.

2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea și modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Asistență Socială Făgăraș.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Țării Făgărașului “Valer Literat” Făgăraș.

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Făgăraș în Consiliul de Administrație al Muzeului Țării Făgărașului “Valer Literat” Făgăraș.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Muzeului Țării Făgărașului “Valer Literat” în calitate de partener cu Asociația Culturală “Cetatea Făgărașului” în calitate de solicitant, în vederea depunerii și implementării de proiecte culturale, finanțate de Administrația Fondului Cultural Național, sesiunea de finanțare I/2017.

6. Proiect de hotărâre privind transformarea postului de bibliotecar studii medii în bibliotecar studii superioare ca urmare a promovării examenului.

7.Proiect de hotărâre privind promovarea în clasă a unor funcționari publici din cadrul Poliției Locale Făgăraș.

8. Proiect de hotărâre privind completarea art.3 din regulamentul care reglementează accesul cazurilor sociale în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de locuri la Cantina de ajutor social și stabilirea categoriilor prioritare de persoane asistate.

10. Proiect de hotărâre privind efectuarea unui Audit extern tuturor entităților subordonate Primăriei Municipiului Făgăraș.

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat de reprezentare permanentă domnului STELEA RADU în Adunarea Generală a Acționarilor al S.C.Apă Canal S.A. Sibiu, în vederea exercitării drepturilor de acționar.

12. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare întocmite de o persoană autorizată pentru vânzarea locuințelor proprietatea Municipiului Făgăraș, în baza Legii nr.85/1992.

13. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuințelor proprietatea statului, în condițiile Legii nr.112/1995.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu – domeniul public al Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș. Str.Republicii,nr.6 pentru desfășurarea activității Partidului Ecologist Român-Filiala Locală Făgăraș.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu – domeniul public al Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș. Str.Republicii,nr.6, pentru desfășurarea activității Clubului de Turism și Ecologie Transmont Făgăraș.

16. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu – domeniul public al Municipiului Făgăraș, în suprafață de 28,00 mp., situat în Făgăraș, str.Republicii,nr.6, pentru birou redacții de presă.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Făgăraș, str.Dr.Ioan Șenchea,nr.22, identic cu cel înscris în CF.2034 – Făgăraș, cu nr.top 1401/1/2/5; 1401/1/3/5, cu suprafață de 90 mp în 2 loturi de 45 mp fiecare, în vederea vânzării prin licitație publică, cu mențiunea dreptului de servitute pe terenul cu nr.top 1401/1/2/4; 1401/1/3/4.

18. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a informațiilor de carte funciară (actualizare date imobil), pentru imobilul situat în Făgăraș, str.Mihai Viteazul, nr.24.

19. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a informațiilor de carte funciară (actualizare date imobil), pentru imobilul situat în Făgăraș, str.Mihai Viteazul, nr.24.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de transformare a instalației tip SAT în instalație tip BAT spre Vlad Țepeș, din Municipiul Făgăraș (dotare cu barieră la nivel peste calea ferată).

21. Proiect de hotărâre privind avizarea efectuării schimbului de locuințe între doi chiriași A.N.L.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea art.4 din Anexa nr.1 la Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș, aprobat prin HCL.nr.78/09.05.2016.

24. Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Făgăraș, pentru anul școlar 2016-2017.

25. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare post-mortem al Municipiului Făgăraș, domnului CONSTANTIN TOMA.

26. Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de proprietate din domeniul public al Municipiului Făgăraș, în domeniul public al Statului Român a imobilului înscris în CF.nr.103371, Făgăraș, nr.top 75/1/1/a (sediu Poliția Municipiului Făgăraș).

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul “REABILITARE TRIBUNĂ SALĂ DE SPORT COLEGIUL NAȚIONAL RADU NEGRU” Făgăraș.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu în vederea demarării procedurii de evaluare a doua spații din incinta Spitalului Municipal Făgăraș “Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș.

29.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (OCTOMBRIE 2016).

30.Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.