ANUNȚ PUBLIC

 Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri PUBLICE și PRIVATE

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Drăguș, sat Drăguș, Strada Principală nr. 42, județul Brașov, telefon 0268249618, e-mail: primariadragus@yahoo.com, cod fiscal 16436600.

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

Teren extravilan în suprafață de 1629 mp, situat în Comuna Drăguș, Județul Brașov, parcela 4509/2/4. Terenul care urmează sa fie concesionat conform H.C.L. nr. 38/27.05.2021 și O.U.G. nr. 57/2019 aparține domeniului privat al comunei Drăguș.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Drăguș.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Registratura Primăriei Comunei Drăguș, comuna Drăguș, Strada Principală, nr. 42, județul Brașov

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 100 lei direct la casieria primăriei.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25/06/2021, ora 16.00

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 05/07/2021, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Drăguș, comuna Drăguș, Strada Principală nr. 42, județul Brașov

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

1 exemplar original și 1 exemplar copie.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

05/07/2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Drăguș, comuna Drăguș, Strada Principală nr. 42, județul Brașov.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Brașov,  B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, Brasov, judetul Brasov, telefon 0268419615; fax 0268418054, e-mail trbrasov@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:10/06/2021

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.