Consilierii locali, convocați în ședința ordinară a lunii martie

Consilierii locali au fost convocați în ședința ordinară a lunii martie, care va avea loc miercuri, 31 martie, de la ora 14.00.

Ordinea de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 25 FEBRUARIE 2021 (ORDINARA).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 FEBRUARIE 2021 (EXTRAORDINARĂ-DE ÎNDATĂ).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii – “Reabilitare reţea de străzi urbane în Municipiul Făgăraş” Componenta B – a proiectului “Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş” – cod SMIS 123 133.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Anexei nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr.9/2009, ca urmare a reevaluării bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii cu finanţare din contul IID al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu pentru anul 2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului – Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.i la HCL.nr.244/14.10.2020, ca urmare a actualizării planului de situaţie pentru obiectivul de investiţii “Construire bază sportivă TIP 1, Str.Şoseaua Combinatului, Nr.iA, Municipiul Făgăraş, judeţul Braşov”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului – Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

7.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap. 1, compus din: cameră şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 30 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1344/1, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

8.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap.2, compus din: 1 cameră şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 36 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1344/2, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

9.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap.3, compus din: 3 camere, bucătărie şi hol, în suprafaţă utilă de 59 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1344/3, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

10.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap. 4, compus din: 4 camere, bucătărie şi hol, în suprafaţă utilă de 59 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1344/4, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

11.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap.5, compus din: cameră şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 26 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1344/5, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

12.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 8, parter, ap. 6, compus din: cameră, bucătărie şi hol , în suprafaţă utilă de 36 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1344/6, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună a dezmembrării imobilului teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Negoiu, nr. 147, în suprafaţă de 18.867 mp şi edificat cu 4 construcţii: Cl-339 mp, C4-724 mp, C5-14 mp proprietatea unei societăţi comerciale şi C6-282 mp (construcţie fără acte), înscris în CF nr. 105393 Făgăraş, în 4(patru) loturi, în vederea rezolvării situaţiei juridice a imobilelor terenuri, ce reprezintă terenuri situat sub construcţiile amintite (construcţii industriale şi anexe) – proprietate privată persoană juridică.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului – Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

14.    Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinţa gratuita către Direcţia Generală Regională a finanţelo: Publice Braşov (pentru Serviciul Fiscal Municipal Făgăraş şi Serviciul Teritorial Trezorerie Făgăraş), a une părţi din imobilul construcţie CI (P+3E) in suprafaţa utilă de 1.188,32 mp, din suprafaţa totala utilă d< 4.616,82 mp, inscrisa in C.F. nr. 103752 – imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras identificat la poziţia 1229, compus din 6 incaperi/ nivel, respectiv 24 încăperi in scopul desfăşurării activitati specifice Serviciului fiscal, str. Azotului, nr. 1 A, jud.Braşov, pe o perioadă de    ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului – Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical medicină de familie, situat în Făgăraş, str.i Decembrie 1918, Bloc 56, Ap.2, identic cu cel înscris în CF.nr.102224 Făgăraş cu nr.top.1677 – 1687/8/1/2/2.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

16.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului privind numirile finale pentru un post de membru în Consiliul de Administraţie al S.C.Salco ServS.A.Făgăraş şi aprobarea duratei mandatului acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Făgăraş, în anul 2021 a Fundaţiei “ Hospice Casa Speranţei” în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale, psiho – emoţionale pentru persoane cu handicap şi persoane vârstnice cu boli incurabile.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, pentru anul 2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului – Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

19.    Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure” Făgăraş pentru anul 2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş, precum şi a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

21.    Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Făgăraş, începând cu anul 2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Ţării Făgăraşului “Vaier Literat” Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

23.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă. (APRILIE 2021).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

24.    Informare înregistrată la Primăria Făgăraş sub nr.9854/11.03.2021 privind demisia domnului GHERGHE ALEXANDRU din Consiliul Director al Clubului Sportiv Municipal Făgăraş, având calitatea de membru.

25.    Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.