Consilierii locali, convocați în ședința ordinară a lunii februarie

PROIECTUL ORDINII DE ZI a Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, convocat pentru data de JOI, 25 FEBRUARIE 2021, orele 12,15

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 IANUARIE 2021 (ORDINARĂ).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraş, începând cu 01 martie 2021.(iniţiatori, consilieri locali: dl.Cupu Lucian şi dl.Gavrilă Dan).
Iniţiatori : consilieri locali: dl.Cupu Lucian şi dl.Gavrilă Dan Aviz consultativ:
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL.nr.4/06.01.2021 privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C. Salco Serv S.A Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:
– Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, precum şi stabilirea/modificarea unor tarife practicate de S.C Salco Serv S.A Făgăraş pentru beneficiari persoane fizice şi juridice, începând cu 01.03.2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:
– Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

5.    Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.Negoiu, bl.3A, sc.B, ap.i, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

6.    Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.13 Decembrie, bl.i2G, ap.77, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

7.    Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.Plopului, bl.6A, sc.A, ap.14, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

8.    Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, bl.i, sc.C, ap.14, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

9.    Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, bl.8, sc.B, ap.3, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

10.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.l, compus din: cameră şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 34 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1347/1, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

11.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.2, compus din: 2 camere şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 43 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1347/2, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

12.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.3, compus din: 1 cameră şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 26 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1347/3, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

13.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.4, compus din: 4 camere, hol şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 62 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1347/4, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

14.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.5, compus din: 1 cameră, în suprafaţă utilă de 18 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1347/5, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

15.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap.6, compus din: 4 camere, bucătărie şi hol, în suprafaţă utilă de 61 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1347/6, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

16.    Proiect de hotărâre privind prima inscriere a imobilului tronson 9 avand categoria de folosinţa “drum” – parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras, imobil situate in Fagaras, in suprafaţa de 1.921 mp, ca fiind de uz si interes public local si atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Fagaras, precum si modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Fagaras.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

17.    Proiect de hotărâre privind insusirea dreptului de proprietate asupra imobilului teren situate in Fagaras, Sos.Combinatului – Cartier Mioriţa, inscris in CF.nr. 101254 Fagaras, in suprafaţa de 10.765 mp, avand destinaţia de “drum”, conform Planului Urbanistic Zonal – ansamblu residential in Sos.Combinatului – Cartier Mioriţa, trecerea din domeniul privat in domeniul public a imobilului menţionat, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabularii definitive in cartea funciara pe numele Municipiului Fagaras – domeniu public, precum si completarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Fagaras.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună a dezmembrării imobilului teren, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str.Negoiu, nr.149, în suprafaţă de 2.325 mp, înscris în CF.nr.100881 Făgăraş, în două loturi, în vederea vânzării suprafeţei de 636 mp ( Lotul I), ce reprezintă teren situat sub construcţia Ci ( construcţie industrială) – proprietate privată persoană juridică.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

19.    Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.4784/01.10.2008, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii Contractului de vânzare nr. 1739/20.11.2020.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

20.    Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.2.089/10.06.2005, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii Contractului de vânzare-cumpărare nr.55/20.01.2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosinţa locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraş, str.Câmpului, bl.A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare nr.De 80/42 cu suprafaţă de 4.139 mp, De 118 cu suprafaţă de 351 mp şi De 150/49 cu suprafaţă de 3.261 mp, aparţinând domeniului privat şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

24.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea dobândirii personalităţii juridice de către “ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 200 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

26.    Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Circulaţie a Municipiului Fagaras.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

27.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.33 din Anexa nr.i la HCL.nr.235/2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, precum şi stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate.
Iniţiator : consilier local: d-na Paicu Cristina Aviz consultativ:
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de partener al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv prin Asociaţia Club Sportiv Auto Blic, în vederea organizării şi desfăşurării ’’Raliului Braşovului – ediţia 50” în perioada 25 -26 martie 2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

29.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.26 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraş, aprobat prin HCL.nr.298/2020 şi modificarea Organigramei Clubului Sportiv Municipal Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ:
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

31.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă. ( MARTIE 2021).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

32.Diverse

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.