Burse de merit pentru toți elevii din Făgăraș cu medii peste 8,5

Administrația locală vrea să-i stimuleze pe elevii buni la învățătură, astfel că din bugetul local va acorda bani pentru burse. Aleșii locali au votat ca bursele pentru anul acesta școlar să fie mai mari față de minimul stabilit prin Hotărâre de Guvern. În plus, s-a stabilit ca toți elevii cu medii peste 8,5 să primească burse de merit. 

În această perioadă se depun actele pentru bursele ce le vor primi elevii făgărășeni, din învățământul preuniversitar. În cadrul ședinței de consiliu local de la sfârșitul lunii ianuarie s-au aprobat sumele pentru acest an școlar. Și dacă Hotărârea de Guvern 1064/2020 prevedea suma minimă de 100 de lei drept bursă, s-a lăsat la latitudinea administrației locale acordarea de sume mai mari pentru elevi. Așadar, la Făgăraș s-a votat ca bursa de performanță să fie în cuantum de 1800 lei, bursa de merit de 180 lei, cea de studiu de 130 lei și cea de ajutor social de 100 lei.

Am decis ca în acest an școlar toți copiii silitori, cu medii peste 8,5, să primească burse de merit în valoare de 180 lei/lună, conform Legii Educației. Sunt niște cheltuieli necesare, pentru că investim în viitorul nostru. Aceste burse se acordă din bugetul local”, ne-a declarat primarul Gheorghe Sucaciu.

BURSA DE PERFORMANȚĂ se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, denumit în continuare MECTS;
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale;
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS.

Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și lista competițiilor / concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță menționate la alin.(1) va fi actualizată și va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

Bursele de performanță se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate mai sus.

În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică decât 10.

BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

 1.  au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional;
 2.  au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS;
 3. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor culturalartistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.

Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza prevederii alin. (1) lit. a) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor.                           

Bursa de merit nu se poate cumula cu bursa de studiu.

BURSĂ SOCIALĂ:

 ORFANI – copia certificatului de deces a părintelui decedat

 MEDICALA – originalul certificatului medical eliberat de medicul specialist si vizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul scolar;

 NAVETA – elevii din mediul rural, care sunt școlarizați într-o alta localitate, intrucat nu au posibilitatea sa studieze intr-o unitate de invatamant din localitatea de domiciliu – copia actelor de identitate – părinți si elevi;

 VENITURI MICI : nu realizeaza un venit lunar mediu net, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (693 lei /membru de familie/luna). Bursele de ajutor social sunt revizuite semestrial în functie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare ale familiei. Actele doveditoare se vor depune in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui semestru.

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA BURSEI SOCIALE

 • CERERE TIP (în original) – se procură de la dirigintele clasei
 • COPIE DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE (CI / BI sau certificat de naştere-pentru cei care nu au buletin) – pentru fiecare membru al familiei
 • ADEVERINŢĂ DE ELEV / STUDENT (în original) – în cazul fraţilor care studiază la altă școală/facultate
 • ACTE CARE DOVEDESC  VENITUL NET OBŢINUT DE FIECARE MEMBRU AL FAMILIEI (în original):
 • Adeverinţă de venit pe lunile februarie 2020 – ianuarie 2021 obținută de la locul de muncă (venitul mediu net/membru de familie să nu depăşească jumătate din venitul minim net, respectiv 693 lei/membru de familie)
 • Acte doveditoare pentru cazul în care unul din membrii familiei dispune de:
 • Pensie – cupoane de pensie sau adeverinţă pentru lunile solicitate
 • Pensie de urmaş – cupoane de pensie sau adeverinţă pentru lunile solicitate
 • Pensie alimentară – cupoane de pensie sau adeverinţă pentru lunile solicitate
 • Dacă unul din părinţi/tutore nu realizează venit atunci acesta trebuie să aducă declaraţie dată în faţa notarului din care reiese faptul că nu a realizat venit în perioada februarie 2020 – ianuarie 2021 (în original).
 • Adeverinţă de la primărie că nu deţine teren arabil.

Elevii orfani de unul sau ambii părinți beneficiază de bursă socială și trebuie să depună la comisia pentru acordarea burselor cerere, copie după certificatul de naștere (elev) și o copie a actului de deces – elevii care nu au beneficiat de aceasta bursă în primul semestru.  

Elevii cu domiciliul în mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, pot beneficia de bursă socială. Ei trebuie să depună la comisia pentru acordarea burselor: cerere și copie după după buletin (elev+părinți).

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA BURSEI MEDICALE

 1. CERERE TIP (în original) – se procură de la secretariatul şcolii
 2. COPIE DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE (CI sau certificat de naştere) – pentru elevul care solicită bursa
 3. Certificat medical eliberat de medicul specialist din care să reiasă faptul că se încadrează în bolile specificate în metodologie.

BURSA DE STUDIU

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu net pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie (venitul mediu net să nu depăşească 1386 lei/ membru de familie) şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa. Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor. Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional. În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10.

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA BURSEI DE STUDIU

  1. CERERE TIP (în original) – se procură de la dirigintele clasei
  2. COPIE DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE (CI / BI sau certificat de naştere – pentru cei care nu au buletin) – pentru fiecare membru al familiei
  3. ADEVERINŢĂ DE ELEV / STUDENT (în original) – în cazul fraţilor care studiază la altă școală/facultate
  4. ACTE CARE DOVEDESC  VENITUL OBŢINUT DE FIECARE MEMBRU AL FAMILIEI (în original):
 • Adeverinţă de venit pe lunile noiembrie 2020, decembrie 2020 si ianuarie 2021 obținută de la locul de muncă (venitul mediu net să nu depăşească  1386 lei/ membru de familie)
 • Acte doveditoare pentru cazul în care unul din membrii familiei dispune de:
 • Pensie – cupoane de pensie sau adeverinţă pentru lunile solicitate
 • Pensie de urmaş – cupoane de pensie sau adeverinţă pentru lunile solicitate
 • Pensie alimentară – cupoane de pensie sau adeverinţă pentru lunile solicitate
 • Dacă unul din părinţi/tutore nu realizează venit atunci acesta trebuie să aducă declaraţie dată în faţa notarului din care reiese faptul că nu a realizat venit în   perioada noiembrie 2020, decembrie 2020 si ianuarie 2021  (în original)
 • Adeverinţă de la primărie că nu deţine teren arabil.

               

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.