Consilierii locali, convocați în ședința ordinară a lunii noiembrie. Vezi ordinea de zi

Consilierii locali au fost convocați  JOI, 26 NOIEMBRIE, de la ora 12.00, în ședința ordinară a lunii noiembrie, unde pe ordinea de zi sunt 30 de proiecte de hotărâre, printre care și cea de alegere a viceprimarului.

PROIECTUL ORDINII DE ZI a Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, convocat pentru data de JOI, 26 NOIEMBRIE 2020, orele 12,00
1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 31 AUGUST 2020 (EXTRAORDINARĂ – DE ÎNDATĂ).

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 14 OCTOMBRIE 2020 (EXTRAORDINARĂ).

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 13 NOIEMBRIE 2020 (EXTRAORDINARĂ).

4 .Depunerea jurământului domnului consilier local COLIBAŞ MIHAI- MĂDĂLIN.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Făgăraş.

6.    Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie – “Varianta de ocolire a Municipiului Făgăraş”.

7.    Proiect de hotarare privind prima înscriere a imobilului tronson 7 având categoria de folosinţă ’’drum” – parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Făgăraş, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 590 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

8.    Proiect de hotarare privind prima înscriere a imobilului tronson 8 având categoria de folosinţă ’’drum” – parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Făgăraş, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 2.427 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

9.    Proiect de hotarare privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în Municipiul Făgăraş, judeţul Braşov”, la nivelul anului 2020.

10.    Proiect de hotarare privind actualizarea valorii de cofinanţare pentru obiectivul de investiţii “Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în Municipiul Făgăraş, judeţul Braşov”, ca urmare a aprobării proiectului tehnic.

11.    Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Făgăraş în calitate de partener 1 în cadrul proiectului “Accesul egal al grupurilor vulnerabile la educaţie şi sănătate”.

12.    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Fagaras pe anul 2020.

13.    Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de analiză de situaţie privind educaţia şi copilăria timpurie, al Municipiului Făgăraş.

14.    Proiect de hotarare privind aprobarea grupului de lucru de identificare şi gestionare a aşezămintelor informale de pe raza unităţii administrativ teritoriale a Municipiului Făgăraş.

15.    Proiect de hotarare privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilului teren în suprafaţă de 1600 mp, proprietate privată a unor persoane fizice, afectat de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local “SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, Făgăraş.”

16. Proiect de hotarare privind însuşirea Raportului de evaluare nr.43/2020 pentru imobilul apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str.13 Decembrie, bl.22, ap.23, înscris în CF.nr.ioi276-Ci-U22 Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

17. Proiect de hotarare privind însuşirea Raportului de evaluare nr.44/2020 pentru imobilul apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, bl.14, sc.C, ap.7, înscris în CF.nr.i00753-Ci-Usi Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

18. Proiect de hotarare privind însuşirea Raportului de evaluare nr.45/2020 pentru imobilul apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu, bl.11, sc.C, ap.16, înscris în CF.nr.ioooo2-Ci-Ui5 Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

19.    Proiect de hotarare privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str.Nicolae Bălcescu, nr.53, jud.Braşov, înscris în CF.nr. 105822 – Ci – U2 Făgăraş, imobil ce va avea destinaţia de “unitate de învăţământ – creşă”, fiind prin natura destinaţiei sale de uz şi interes public.

20.    Proiect de hotarare privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în HCL.nr.77/31.03.2020, privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.T.Vladimirescu, bl.22, sc.A, ap.19, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară a drumului de exploatare cu nr.De 1013 şi canal CCN 995, aparţinând domeniului privat şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş.

22.    Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în Municipiul Făgăraş, str.Câmpului, blocurile C şi D.

23.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei mu la HCL.nr.4/2019 în sensul actualizării Anexei nr.sA, Anexei nr.sB, Anexei nr.7, Anexei nr.i2A şi a Anexei nr.i2B din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraş.

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Elaborare şi analiză bilanţ termoenergetic pentru activitatea de producere şi distribuţie a energiei termice din SACET Făgăraş” elaborată de Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Energie – ICEMENERG Bucureşti pentru SPAET Făgăraş.

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic al Spitalului Municipal Dr.Aurel Tulbure Făgăraş, respectiv, “Strategia de dezvoltare a Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure” Făgăraş”, pentru perioada 2020-2024.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure Făgăraş”.

27.    Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanei Făgăraş (SPCLEP Făgăraş) – Compartiment evidenţa persoanei.

28.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( DECEMBRIE 2020).

29.    Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Făgăraş.

30. Informare din partea doamnei CENŢIU MAGDALENA FLORINA, înregistrată la Primăria Făgăraş sub nr.de 52.051/06.11.2020, privind demisia subsemnatei din funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C.Nitroparc S.R.L. Făgăraş, din motive de incompatibilitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.