Ținând cont de H.C.L. nr. 130/30.05.2019 – privind criteriile de acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea  cererilor de locuințe destinate  închirierii tinerilor, construite  prin ANL în Municipiul Făgăraș precum și formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Angenția Națională pentru Locuințe si actele justificative pentru probarea îndeplinirii criteriilor cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj,

Văzând prevederile de art. 2 din H.C.L. mai sus menționat Se aprobă data de 31 decembrie a fiecărui an, data limită de depunere a dosarelor”.

Pentru solicitanții care au depus cereri pentru locuințele ANL, se va completa dosarul cu actele  justificative, menționate în formularul de înscriere pe Lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, care se poate ridica de la Primăria Municipiului Făgăraș – Compartiment Evenimente publice, Informare cetățeni și Registratură  sau de la Compartimentul evidență patrimoniu( concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri).

La data de 21.11.2019 sunt disponibile un număr de 2 locuințe ANL, din care :

  • 1 apartament cu 2 camere;
  • 1 garsonieră.
http://fagarasultau.ro/wp-content/uploads/2016/10/ANL-1024x683.jpghttp://fagarasultau.ro/wp-content/uploads/2016/10/ANL-150x150.jpgadminAnunțuri de interes public            Ținând cont de H.C.L. nr. 130/30.05.2019 - privind criteriile de acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea  cererilor de locuințe destinate  închirierii tinerilor, construite  prin ANL în Municipiul Făgăraș precum și formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în...Pentru că ne pasă de tine!