foto: google Earth

Referitor la proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din  municipiul Făgăraș, Județul Brașov” cod SMIS 120952.

Având în vedere că  Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creșterea eficienței energetice a următoarelor  clădiri rezidențiale:

Componenta 1. Blocul de locuințe – Str. Teiului, Bloc 51 A

Componenta 2. Blocul de locuințe – Str. Câmpului, Bloc 4, Scara A,B,C

Componenta 3. Blocul de locuințe – Str. Câmpului, Bloc 5, Scara A,B,C,

Componenta 4. Blocul de locuințe – Str. Câmpului, Bloc 6, Scara A,B,C,

Luând în considerare faptul că pentru demararea achiziției serviciilor de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și executie lucrări de construire conform cererii de finanțare este necesar să existe acordul proprietarilor de locuințe în proporție de 100%, solicităm și pe această cale  proprietarilor de locuințe din blocurile mai sus menționate să aibă disponibilitatea de a se prezenta la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș – Compartiment de Implementare Proiecte de Finanțare, în vederea exprimării acordului scris privind intervențiile care se vor realiza prin proiect.

Menționăm că lipsa acordului a 100% din proprietari atrage riscul nerealizării investițiilor și implicit a pierderii finanțării nerambursabile acordate respectiv 3.425.079,99 lei (60,00% din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 748.749,56 Euro, fapt ce poate influența negativ viitoarele solicitări de finanțare din fonduri europene.

Reamintim că în conformitate cu prevederile art. 32 din LEGEA nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari  şi administrarea condominiilor  Proprietarii sunt obligaţi să ia măsuri pentru consolidarea şi modernizarea condominiului, modernizarea echipamentelor, instalaţiilor şi dotărilor aferente, montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală, reabilitarea termică în scopul creşterii performanţei energetice, precum şi reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei condominiului pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a acestuia, potrivit prevederilor legale, în condiţiile menţinerii aspectului armonios şi unitar al întregului condominiu, indiferent de natura intervenţiilor.

Pentru mai multe informații vă rugam să contactați Compartimentul de Implementare Proiecte de Finanțare tel. 0268 211313 int. 138 – Persoană de contact Laura Mihaiu.