Voievodul Constantin Brâncoveanu a fost un promotor și protector al culturii și al educației. Această trăsătură a ctitorului i-a inspirat pe reprezentanții bisericii Sf. Nicolae – Brâncoveanu din Făgăraș să organizeze un program prin care să acorde burse de studiu pentru tinerii comunității.

„Trebuie să investim în educație”

„Într-o eră a ajutoarelor sociale este necesar să încurajezi munca. Ne dorim să îi încurajăm pe copiii și tinerii lipsiți de posibilități materiale să muncească prin învățare. Bursele brâncovenești vin în întâmpinarea celor care vor să se realizeze prin educație, într-un mediu care încurajează speculația. Sfântul Domnitor Constantin Brâncoveanu a susținut cultura, educația și bunul gust într-o vreme în care peșcheșul, ciubucul și interesul propriu deschideau ușile Porții Otomane. Trebuie să investim în educație, în cei care vor să învețe!” – a spus părintele Ioan Paroș, unul din parohii bisericii.

Obiectivele programului, intitulat „Bursele brâncovenești”, sunt: încurajarea performanței; sprijinirea elevilor de liceu/studenților cu rezultate școlare bune dar posibilități financiare reduse; construirea unei rețele de sprijin pentru tinerii comunității, în cadrul căreia aceștia să se simtă încurajați să își dezvolte abilitățile, să investească în pregătirea lor profesională și să se implice activ în viața comunității.

Liceeni și studenți din oraș și din mediul rural

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care vor să aplice pentru o bursă sunt:

 • Beneficiarul să aparțină Parohiei ortodoxe Făgăraș II sau III, alocate bisericii Sf. Nicolae – Brâncoveanu (2/3 din bursieri) sau să facă parte din comunitatea unei parohii rurale din Țara Făgărașului (1/3 din bursieri)
 • Beneficiarul să fi promovat toate examenele anului școlar/universitar;
 • Media de absolvire să fie de minim 8;
 • Venitul mediu pe membru de familie în ultimele 3 luni să nu fie mai mare de 700 lei/lună;

De asemenea, organizatorii cer beneficiarilor să fie implicați într-un program de voluntariat sau să fie dispuși să se implice într-un astfel de program în beneficiul comunității, considerând că voluntariatul este o formă indispensabilă de dezvoltare personală.

Valoarea unei burse este de 1.200 lei, sumă care poate fi folosită pentru rechizite și cărți, cazare, masă, transport, participarea la diverse cursuri și activități educative.

Detaliile despre calendarul proiectului și actele necesare se găsesc pe site-ul bisericii Brâncoveanu. Tot de aici poate fi descărcat formularul de aplicație.

https://bisericabrancoveanu.wordpress.com/2019/08/16/bursele-brancovenesti-pentru-elevi-de-liceu-scoala-postliceala-si-studenti/

 

Informații generale:

 • Valoarea unei burse este de 1.200 lei/an, acordați în 4 tranșe de câte 300 lei: Sf. Nicolae (6 decembrie), Florii (12 aprilie), Rusalii (7 iunie) și Sfinții Martiri Brâncoveni (16 august);
 • Costurile acoperite sunt: rechizite și cărți, cazare, masă, transport, participarea la diverse cursuri și activități educative, articole de îmbrăcăminte; prezentarea documentelor justificative condiționează acordarea următoarei tranșe;

Acte necesare pentru dosarul de bursă:

 • Formularul de aplicație completat (formularul poate fi descărcat de aici);
 • Copie după actul de identitate;
 • Copie după actul de identitate/certificatul de naștere al fiecărui membru al familiei care locuiește împreună cu aplicantul;
 • Adeverință eliberată de instituția de învățământ, care să ateste calitatea de integralist și media de absolvire a anului precedent.
 • Documente din care să rezulte venitul mediu pe membru de familie (adeverință de salariu de la locul de muncă al părinților; cupoane de pensie pe ultimele 3 luni; adeverință de șomaj; decizie de pensie, pensie alimentară etc.) și o declarație din partea unui părinte sau tutore legal că nu există alte venituri decât cele declarate;
 • Dacă părinții sunt divorțați/decedați, copie după documentele justificative;
 • O scrisoare de recomandare din partea unui îndrumător/profesor/diriginte, care să conțină și datele acestuia de contact (pentru elevii din Făgăraș);
 • O scrisoare de recomandare din partea preotului paroh (pentru elevii din mediul rural).

Depunerea dosarelor:

Dosarele se depun la pangarul bisericii Sf. Nicolae – Brâncoveanu.

Data limită: 16 octombrie 2019.

 

Notă: În analizarea dosarelor se va alcătui un punctaj care va ține cont de media școlară, de situația familială și financiară a aplicantului.

 

Fondul de burse: Se constituie din contribuția comunității Bisericii Sf. Nicolae – Brâncoveanu și din donațiile făcute către Asociația Doamna Maria Brâncoveanu de către cei care vor să susțină acest proiect. (Asociaţia Doamna Maria Brâncoveanu, CIF: 19159733, IBAN: RO 50 RNCB 0055 1543 2148 0001, deschis la BCR Făgăraş)

 

Calendarul proiectului:

16 august 2019 – Sfinții Martiri Brâncoveni: lansarea proiectului

16 august – 16 octombrie: alcătuirea fondului de burse și depunerea dosarelor;

17-31 octombrie – analizarea dosarelor de către comisia de selecție și stabilirea punctajului;

1 noiembrie: anunțarea bursierilor;

decembrie 2019 – august 2020: acordarea celor patru tranșe a câte 300 lei.