Postul de director financiar-contabil de la Spitalul din Făgăraș, scos la concurs

Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completări le ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursuri Ion examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. I din O.M.S. nr. 954/2017.

Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure”. cu sediul în Făgăraș. Str. Ghioceilor nr. 1, județul Brașov, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor Specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

  • 1 post de director financiar – contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele;

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legate în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • pentru directorul financiar-contabil:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 15 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • dețin cursuri de specializare sau perfecționare și/sau calificări relevante în domeniu] financiar contabil;
  • dețin diplomă de master sau cursuri echivalente de management în domeniul economic.

Concurs/examenul pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității se va organiza în dala de 04.09.2019, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 10.09.2019. ora 10.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, data 16.09.2019, ora 10.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limita până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 26.08.2019, ora 15.00.

Bibliografia pentru concurs examen și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” și se publică pe site-ul spitalului www spitalulfagaras.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0268.212.521. Biroul Resurse Umane.

Mai multe detalii AICI

 

The specified slider is trashed.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.