Astăzi, 12 august, s-a demarat proiectul „Administrație publică împreună cu cetățenii”!  Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și are ca scop introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală, ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației publice.

„Conferința organizată astăzi este primul eveniment public din cadrul proiectului „Administrație publică împreună cu cetățenii”. Este un proiect pe care municipiul Făgăraș îl implementează începând cu luna mai 2019, un proiect care are o durată de 30 de luni și are ca scop optimizarea și eficientizarea proceselor adminstrative care au legătură cu cetățenii. Valoarea proiectului este peste 2.2 milioane de lei. Activitățile care se vor desfășura în lunile imediat următoare vor fi două analize, una de business și una de nevoi, în urma cărora va fi configurată o platformă IT , care va ajuta cetățenii să interacționeze mai bine cu funcționarii publici ai municipiul Făgăraș. Se vor eficientiza procesele administrative, se vor putea urmări solicitările care se depun on-line și răspunsurile acestor solicitări, se vor putea colecta date cu mai mare ușurință de către funcționarii municipiului Făgăraș și structurile care compun Primăria Făgăraș. De asemenea, se vor eficientiza timpii de răspuns la solicitările cetățenilor. Pe lângă această platformă IT, care va fi implementată în anul 2 și 3 al proiectului, vom mai organiza două serii de cursuri de formare pentru funcționarii din Primărie ca să aibă capacitatea să folosească acest nou instrument informatic, se vor crea aplicații informatice mobile, astfel încât cetățenii să poată opera acestă platformă și de pe telefoanele mobile și vom organiza și câteva schimburi de experiență, atât în țară cât și în străinătate, pentru ca funcționarii din Primărie să poată cunoaște modul în care aceste platforme funcționează în alte localități din țară și de peste hotare.”, a declarat Florina Peptea, manager proiect „Administrație publică împreună cu cetățenii”!

 

Proiectul se implementează în perioada mai 2019 – noiembrie 2021 și are o valoare totală de 2.257.801, 75 lei, din care 45.154, 04 lei reprezintă contribuția proprie a Municipiului Făgăraș.