Primăria Municipiului Făgăraș cu sediul în Fagaras, str. Republicii, nr. 3, jud. Brasov, în data de 09.08.2019, ora 10,00 organizează ședință privind repartizarea locuințelor construite  din fondurile ANL .

La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces prin declarație pe propria răspundere.

Potrivit art. 1 din  HCL 195/20/07/2019– privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L. – Se aprobă lista finală de priotități a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, stabilită de Comisia socială de analizare a cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirieri și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse pentru acordarea de locuințe A.N.L.

La data de 07.08.2019 avem disponibile un număr de 5 locuințe ANL, din care :

  • 4 apartamente cu 2 camere;
  • 1 garsonieră.