„În calitate de consilier local, a inițiat un proiect de hotărâre, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 26 octombrie 2016, precum și la dezbaterile care au stat la baza adoptării acesteia, fapt ce a dus la rezolvarea favorabilă a unei cereri prin care solicită analizarea și rezolvarea favorabilă a unor imobile proprietate personală. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 din Legea  nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46 din Legea nr. 215/2001, precum și ale art. 77 din Legea nr. 393/2004.”, se arată într-un comunicat al ANI.

„Florea Ioan nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare”, se precizează în comunicatul de presă al Agenției Naționale de Integritate.