Societatea Comercială MAXAM ROMÂNIA SRL cu sediul social în BUCUREŞTI, str. Mr. Av. Ştefan Sănătescu nr. 7A, Sector 1, anunţă depunerea cererii pentru revizuirea Autorizaţiei de mediu pentru PUNCTUL DE LUCRU DIN FĂGĂRAŞ, STR. CRINULUI NR. 5, JUD BRASOV, având ca obiect de activitate TRANSPORT RUTIER DE MARFURI PERICULOASE. Documentaţia tehnică poate fi consultată la sediul firmei din BUCURESTI, str. Mr. Av. Ştefan Sănătescu nr. 7A, Sector 1, sau la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului BRASOV, Str.Politehnicii nr.3, Braşov, Jud. Braşov. Eventualele observaţii ale publicului referitoare la activitatea şi amplasamentul obiectivului se vor transmite la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Str.Politehnicii nr.3, Braşov.