ANUNȚ PUBLIC pentru continuarea procedurii privind aprobarea de dezvoltare a proiectului ”Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”,

 Municipiul Făgăraș, titular al proiectului ”Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul „Modernizarea Parcului Regina Maria” –  parte a proiectului integrat cu titlul ”Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”, propus a fi amplasat în Făgăraș, Parcul Regina Maria.

          Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, Str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni – joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.