SC PUROLITE SRL, titular al proiectului:  “Construire Instalație de Apă Demineralizată” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : “continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”,  pentru proiectul:

„Construire Instalație de Apă Demineralizată”, propus a fi amplasat în Oraș Victoria, Strada Aleea Uzinei nr. 11, sediul SC PUROLITE SRL.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3,  în zilele de luni – joi , intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresa de internet: www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.