Primăria Municipiului Făgăraș cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud.  Brașov, în data de 12.03.2019, ora 12 organizează ședință privind repartizarea locuințelor construite  din fondurile ANL .

La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor  de acces prin declarație pe propria răspundere.

Potrivit art. 1  H.C.L. nr. 38/27.02.2019 – privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte construite prin A.N.L. – Se aprobă lista finală de priorități a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, valabilă pentru anul 2019, stabilită de Comisia socială de analizare a cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirieri și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse pentru acordarea de locuințe A.N.L.

La data de 11.03.2019 avem disponibile un număr de 12 locuințe ANL, din care :

  • 2 apartamente cu 3 camere;
  • 5 apartamente cu 2 camere;
  • 5 garsoniere.