Postul de manager al spitalului din Făgăraș a fost scos la concurs. Făgărășenii pot lua parte la proba de susținere a proiectului de management

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, organizează concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș, din Făgăraș, strada Piata Republicii, nr. 3, in perioada 14.01.2019-01.02.2019, desfasurandu-se in 2 etape:

 1. a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs,ce va avea loc la data de 17.01.2019, etapă eliminatorie;
 2. b) etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfasura pe baza temelor cadru, in data de 28.01.2019, ora 10,00.

Calendarul de desfasurare a concursului este:

 • Vizitarea spitalului de catre candidatii interesati 27.12.2018, in intervalul orar: 09.00-14.00;
 • Termen limita de inscriere a candidatilor: 14.01.2019, ora 15.00;
 • Verificarea dosarelor candidatilor: 17.01.2019, in intervalul orar: 09.00-11.00;
 • Afisarea listei candidatilor admisi: 17.01.2019, ora 12.00;
 • Depunerea contestatiilor la rezultatele verificarii dosarelor pana pe data de 18.01.2019, ora 12.00;
 • Solutionarea contestatiilor: 20.01.2019, ora 12.00;
 • Afisarea rezultatelor contestatiilor: 20.01.2019, ora 12.30;
 • Afisarea pe site-ul unitatii a proiectelor de management ale candidatilor admisi: 21.01.2019, ora 14.00;
 • Sustinerea publica a proiectului de management in data de 28.01.2019, ora 10.00;
 • Afisarea rezultatelor 29.01.2019, ora 10.00;
 • Depunerea contestatiilor pana pe data de 30.01.2019, ora 10.00;
 • Solutionarea contestatiilor 01.02.2019, ora 10.00;
 • Afisarea rezultatelor finale 01.02.2019, ora 14.00

La concursul pentru ocuparea functiei de manager pot participa persoane fizice care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, din Fagaras, strada Ghioceilor, nr. 1- Biroul Resurse umane, pana la data de 14.01.2019 ora 15.00, cu OPIS, prezentandu-se numarul de pagini din dosar.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in principal urmatoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform <LLNK 12004 290 11 201   0 18>Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Mass-media si persoanele interesate de sustinerea proiectului de management vor transmite intentia de participare pe adresa de e-mail: secretariat@spitalulfagaras.ro, cu precizarea numelui si prenumelui si eventualele intrebari pe care vor sa le adreseze candidatilor in legatura cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate se face dupa confirmarea intentiei de participare de catre comisia de concurs, cu cel putin 24 de ore inainte de data sustinerii publice a proiectului de management.

Pe site-ul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș :

(www. spitalulfagaras.ro), precum si la sediul unitatii, se afla afisate:

 1. Anuntul de concurs;
 2. Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica;
 3. Bibliografia de concurs;
 4. Temele cadru pentru proiectul de management.

Relații suplimentare se pot obtine la telefon: 0268/21.25.21 ( int. 1108) – Biroul Resurse umane, de luni pana vineri, intre orele 10.00-14.00.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.