Consilierii locali sunt convocați în ședința ordinară a lunii decembrie, în data de miercuri, 19 decembrie, de la ora 18.00, în sala de ședințe a Primăriei Făgăraș.

ORDINEA DE ZI:

 

           1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului “Valer Literat”, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș, precum și a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de partener în proiectul cu titlul “ROMÂNIA CREȘTE CU TINE – Educație timpurie, o investiție în viitor“, implementat de Asociația Centrul Step by Step Pentru Educație și Dezvoltare Profesională, împreună cu Asociația Internațională Step by Step,reprezentată de UNICEF în România și Ministerul Educației Naționale.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune al Direcției de Asistență Socială Făgăraș privind serviciile sociale acordate la nivelul Municipiului Făgăraș.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea/neaprobarea eșalonării la plată a datoriilor S.C. Decor Building S.R.L.

 

  1. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș și ale Primarului Municipiului Făgăraș în calitate de intimați, în Dosar nr.3352/226/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș.

 

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (IANUARIE 2019).

 

  1. Informare nr.3457/07.12.2018 din partea Curții de Conturi Brașov referitoare la Decizia nr.34/05.12.2018 cuprinzând măsurile pe care ordonatorul principal de credite trebuie să le ia pentru înlăturarea deficiențelor constatate de Camera de Conturi Brașov, în vederea urmăririi punerii în execuție a acesteia.

 

            8.Diverse.