Comuna Lisa anunță publicul interesat asupra depunerii  solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “STUDIUL  DE FEZABILITATE  PRIVIND ÎNFIINȚAREA DISTRIBUȚIEI DE GAZE NATURALE,  ÎN SAT  LISA, SAT BREAZA, SAT POJORTA, JUD. BRAȘOV”,  amplasat în com. Lisa.

Informațiile privind  proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția  mediului  Brașov, str. Politehnicii, nr.3, în zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Brașov.