Municipiul Făgăraș, titular al proiectului „Bazin de înot acoperit în Municipiul Făgăraş”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  “în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvata”, pentru proiectul „Bazin de

înot acoperit în Municipiul Făgăraş”, propus a fi amplasat în Făgăraș, Sos. Combinatului, nr. C1., jud. Brasov.
    Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov. Str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni – joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării 
prezentului anunț.