Ședință ordinară de consiliu, vineri, 27 iulie

Consilierii locali sunt convocați în sedinţă ordinară  pentru vineri,  data de 27 IULIE 2018, orele 16:00,  în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea executiei bugetelor întocmite pe cele doua secţiuni pentru trimestrul II 2018 la data de 30.06.2018.

2. Proiect de hotărâre privind însuşire raport evaluare  nr. 28/2018 pentru imobilul situat in Făgăraş str. T. Vladimirescu, bl. 1, sc. C, ap 14 ,aprobat la vânzare.

3. Proiect de hotărâre privind însuşire raport evaluare  nr. 27/2018 pentru imobilul situat in  Făgăraş str. T. Vladimirescu, bl. A Turn, ap. 79, aprobat la vânzare.

4. Proiect de hotărâre privind însuşire raport evaluare  nr. 29/2018 pentru imobilul situat în Făgăraş, str. 1  Decembrie 1918, bl. 12E,  ap. 5, aprobat la vânzare.

5. Proiect de hotărâre privind însuşire raport evaluare  nr. 26/2018 pentru imobilul situat în Făgăraş, str.13 Decembrie, bl. 22,  ap. 4, aprobat la vânzare.

6. Proiect de hotărâre privind însuşire raport evaluare  nr. 25/2018 pentru imobilul situat în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl. 23,  ap. 27, aprobat la vânzare.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin radiere, a înscrisurilor de la C1 din CF  nr. 100337 Şinca, în suprafaţă de 1.208 mp ( teren si construcţie), înscrisuri privitoare la dreptul de administrare operativă a Sfatului Popular Raional Făgăraş, Consiliul agricol, imobil situat în  comuna Şinca, localitatea Şinca Veche.

8. Proiect de hotărâre privind  închirierea  directă a  unui spaţiu cu destinaţie cabinet medical medicină de familie situat în Făgăraş,  str. 1 Decembrie 1918, bl. 56, ap. 2, identic cu cel înscris in CF 102224 C1-U6-Făgăraş  fost CF 6710 Făgăraş cu nr. Top 1677-1687/8/1/2/2.

9. Proiect de hotărâre privind  concesionarea directă a unui teren domeniul public, în suprafaţă de 4,00 mp, din suprafaţă totală de 10.083 mp înscris în CF  nr. 105940 situat în Făgăraş, str. 1 Decembrie 1918 în vederea construirii unor trepte de acces, aferente apartamentului situat în Făgăraş, str. 1Decembrie 1918, bl. 9, sc. A, ap. 1, jud Braşov.

10. Proiect de hotărâre privind  atribuire în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,  situat în Făgăraş str. Dna Stanca, nr.93 – incinta Spitalului Municipal” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş, domeniul public al Municipiului Făgăraş către Societatea Natională de Cruce Roşie din România – filiala Braşov, în vederea amenajării ca punct de lucru al subfilialei Făgăraş.

11.Proiect de hotărâre privind  înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Făgăraş, aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare si functionarea şi numirea directorului executiv.

12. Proiect de hotărâre privind  modificarea Contractului de concesiune nr. 5617 din 15.04.2005 şi a Actului adiţional nr. 14781 din 24.05.2018 în sensul schimbării titularului contractului ca urmare a încheierii contractului de vanzare-cumparea  nr. 2177/2018.

13. Proiect de hotărâre privind  vânzarea locuinţei situate in Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl.20, sc.B, ap 2, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului- Lege nr. 61/1990.

14. Proiect de hotărâre privind  oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraş  pe de o parte şi Asociaţia Club Sportiv Oltul Făgăraş, pe de altă parte, în vederea organizării şi desfaşurarii evenimentului ” Făgăraş Summer Cup” în perioada 04-05 august 2018.

15. Proiect de hotărâre privind  apartamentarea imobilelor A.N.L. bl.  F şi  bl. G, situate în Făgăraş, str. Câmpului, identice cu cele inscrise în CF nr. 103349 Făgăraş şi CF nr. 103350 Făgăraş.

16. Proiect de hotărâre privind  încadrarea în categoria  funcţională de drum de interes local a fostului drum DJ 104D-sector 0+000-1+960 ca urmare a declasării de catre Consiliul Judetean Braşov şi schimbarea proprietarului notat la  B.1 în CF nr. 106000 Făgăraş.

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico- economice faza  Documentaţie de avizare  a lucrarilor de interventie şi  tehnico-economice actualizaţi pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare şi Amenajare  Sediu Primarie în Municipiul Făgăraş, Judetul Braşov”.

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele construite din fondurile A.N.L., situate în Municipiul Făgăraş, str. Câmpului , bl. B, E si  H.

19. Proiect de hotărâre privind  înfiinţarea unei Linii de gardă  pentru specialitatea Ortopedie- Traumatologie  în cadrul Spitalului Municipal” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş.

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din cadrul Spitalului Municipal “ Dr . Aurel Tulbure” Făgăraş.

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Spitalul Municipal “ Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş.

22. Proiect de hotărâre privind  stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie  privind circulaţia rutieră pe străzile : din cartierul Vasile Alecsandri, din cartierul  Tudor Vladimirescu între blocurile A,B si C, str. Stejarului,  str. George Coşbuc, str. Vasile Alecsandri, str. Tăbăcari în spatele blocurilor 4 şi 5, str. Iazul Morii din Municipiul Făgăraş, restrictionând traficul rutier pe un singur sens de mers –  SENS UNIC .

23. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea anexei nr. 1 la HCL  nr. 55/2018 privind calendarul manifestărilor  cultural- educative, sportive si artistice de interes municipal, care se vor desfaşura pe parcursul anului 2018 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2018.

24. Proiect de hotărâre privind  alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă.

25. Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.