COMUNA DRĂGUȘ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”AMENAJAREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE SI GESTIONARE A GUNOIULUI DE GRAJD ”, propus a fi amplasat în JUDEȚUL BRAȘOV, COMUNA DRĂGUȘ, SAT DRĂGUȘ, EXTRAVILAN. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Braşov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 8 – 16:30 și vineri între orele 8 – 14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Braşov.