SC SALCO SERV SA, cu sediul în Făgăraș, str. Negoiu nr.147, jud. Brașov, CUI 14891753, titular al proiectului – “Centru de colectare deșeuri de ambalaje nepericuloase; Centru de colectare deșeuri periculoase; Centru pentru demontarea și dezasamblarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de către APM Brașov, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Centru de colectare deșeuri de ambalaje nepericuloase; Centru de colectare deșeuri periculoase; Centru pentru demontarea și dezasamblarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor”, propus a fi amplasat în Făgăraș, str. Negoiu nr.147, județ Brașov.