Biblioteca Municipală, care poartă numele marelui om de cultură „Octavian Paler“, și-a sărbătorit ziua într-un cadru și cu invitați de seamă. Ieri în turnul Thomory din Cetatea Făgăraș zeci de invitați, oameni de cultură din Făgăraș și nu numai au luat parte la „ZIUA BIBLIOTECII-OCTAVIAN PALER – ITINERAR AL UNUI DESTIN CREATOR“. 

Instituim azi un timp al rememorării unei creații confesive. Octavian Paler rămâne în conștiința contemporaneității, un spirit luptător, ”intolerant cu intoleranţa, patetic în marginile lucidităţii”. Una dintre caracteristicile operei paleriene, remarcă criticul literar Daniel Cristea-Enache, este asumarea problemelor intelectualității, comunității, ”umanității largi”, devoalate în tonurile înalte ale gravității. In corpusul gândirii, precumpănitoare sunt adevărul şi cunoaşterea. Din paginile cărților, răzbate conştiinţa omului, care dobândeşte dimensiunea pentru sine“, a spus prof. Viorica Bica, coordonator Biblioteca Municipală ”Octavian Paler”.

Cuvântul de deschiderea l-a avut CONF. UNIV. FACULTATEA DE LITERE A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, DANIEL CRISTEA-ENACHE, CRITIC LITERAR – ”Dificil, dacă nu, imposibil, să-l uiți pe Octavian Paler odată ce l-ai citit”

-DOR DE OCTAVIAN PALER, prezentat de prof. Ioan Mihali.

– OCTAVIAN PALER SAU OSÂNDA MĂRTURISIRII CA SOLITUDINE ȘI SOLIDARITATE – prezentat de prof. Viorica Pop, autoarea volumelor consacrate lui O. Paler: „Întâlnire în destin. I. C. Drăgușanu-Octavian Paler”, „Insomniile zilei”

  1. ARTĂ INTERPRETATIVĂ – nai. Cristiana Moldovan, elevă la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Constantin Brâncoveanu”
  2. AFECT ȘI RAȚIUNE ÎN OPERA LUI OCTAVIAN PALER – prezentat de Pr. Prof. Dr. CIPRIAN BÎLBĂ, Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Constantin Brâncoveanu”
  3. CAMINANTE, JURNAL DE LECTURĂ – prezentat de prof. Liviu Ioani

VII. OCTAVIAN PALER DESPRE „AUTOPORTRET ÎNTR-O OGLINDĂ SPARTĂ” – prezentat Onuc Nemeș, scriitor, publicist

VIII. ARTĂ INTERPRETATIVĂ – nai. Iuliana Vulcu, elevă la Colegiul Național „Radu Negru” 

  1. CAMINANTE, PERIPLU GEOGRAFIC – prezentat de Prof. Nicolae Postolache, Colegiul Național „Radu Negru”
  2. ARTĂ INTERPRETATIVĂ VOCALĂ – Ștefan Ramba, elev la Colegiul Național „Radu Negru”
  3. IERTAȚI-MĂ, EU SUNT CUTARE. DUMNEAVOASTRĂ CINE SUNTEȚI? (Octavian Paler – Viața pe un peron) – prezentat de Andrei Savu elev la Colegiul Național „Radu Negru”

XII. GÂNDURI DESPRE CITITORUL OCTAVIAN PALER ȘI BIBLIOTECILE LUI – prezentat de Dr. Ruxandra Nazare, Biblioteca Județeană GEORGE BARIȚIU, vicepreședinte ANBPR

XIII. TEATRU-LECTURĂ „DEȘERTUL PENTRU TOTDEAUNA” Dramatizare și regie prof. Cornel Teulea, dramaturg, membru USR – prezentat deTrupa de teatru Drama’84

”Paler este iubit de cititorii din toate generațiile pentru că s-a dedicat problemelor și îndoielilor, întrebărilor și crizelor prin care cu toții trecem. Când scria sau spunea ”eu”, nu o făcea cu vanitate sau cu narcisism, cu egolatrie și dispreț pentru restul lumii. Era un ”eu” generic în care fiecare cititor se regăsea cu experiența sa”, a spus Daniel Cristea-Enache.

”Teama și fascinația, trăite simultan la o lectură din eseurile lui Octavian Paler, înseamnă neliniște în a pătrunde adâncurile unei idei și tentații de a forța limite, căci intrării în misterul cuvântului creator i se arată un mister și mai mare”,a  spus Prof. Viorica Pop.

Nu ne-a părăsit de prea mult timp, Octavian Paler și ne este deja tot mai dor de el, îndeosebi nouă, făgărășenilor. Octavian Paler, Emil Cioran, Petre Țuțea, ”personalități accentuate”, sunt posesori ai unei exprimări de maximă concentrare, adesea aforistică, oferind cititorului, un veritabil spectacole de idei, apanajul celor înzestrați cu har” , a spus prof. Ionel Mihali.

”Autoportret într-o oglindă spartă” este un itinerar spiritual de căutare a rosturilor existentei. Eul rational si eul afectiv definesc personalitatea scriitorului” , a spus Onuc Nemeș, scriitor.

”Caminante. Jurnalul neconvențional parcurge zile fără datări calendaristice, iar aspectele geografice punctate relevant, lasă locul unei aventuri a ideilor pe latura istoriei, mitologiei și a temperamentului localnicilor” ,a spus Prof. Liviu Ioani.

”Alături de încercările paleriene de a echilibra trecutul cu prezentul, emoţia cu raţiunea, se încadrează, iată, şi viitorul cu vitalitatea iluziei” ,a spus Pr. Prof. Dr. Ciprian Bîlbă.

”Opera lui Octavian Paler poate fi interpretată și în cheie geografică deoarece dacă încercăm  să-l încadrăm în unul dintre cele douăsprezece arhetipuri  stabilite Carl Gustav Jung, vom constata că Octavian Paler se încadrează într-un tip arhetipal de suflet, cel al exploratorului, care implicit este un iubitor al geografiei” , a spus prof. N. Postolache.

”Însemnările, memoriile, interviurile lui Octavian Paler oferă o sumedenie de mărturii despre ce au însemnat cărțile și bibliotecile pentru cariera și întreg parcursul vieții sale” , a declarat Dr. Ruxandra Nazare, Biblioteca Județeană George Barițiu, vicepreședinte ANBPR.

”O gară, un peron, o sală de asteptare. Timpul e inghetat. Asteptare… infinita așteptare. Dar ce anume astepta autorul în acea gară? Ce anume așteptăm noi, oamenii, în viața noastră?” ,a  spus Andrei Savu.

”Deșertul pentru totdeauna”. Confesiunea, meditația, planurile temporale și existențiale se întrepătrund în tonuri grave” , a spus prof. Cornel Teulea, dramaturg, membru Uniunea Scriitorilor.

Programul delectabil pentru invitați, a cuprins amplitudinea unei creații confesive, care se deschide citiotrului în toată plenitudinea ei. Ioan Vulcan, corespondent Radio România, a pledat în alocuțiunea sa, pentru ”înveșnicirea” creației literare paleriene.

(prof. Viorica Bica-Biblioteca Municipală „Octavian Paler)