Consilierii locali, convocați în ședință ordinară

Consilierii locali sunt convocați în ședință ordinară pentru miercuri, 23 mai, de la ora 18.00. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte de hotărâre: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului Anual de Execuție a Bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2017.

 

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș pe anul 2018.

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și a Caietului de sarcini, în vederea delegării gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Făgăraș.

 

4.Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL.nr.72/2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.”  pe bază de protocol, a terenului situat în Municipiul Făgăraș, Județul.Brașov, aflat în proprietatea publică a U.A.T.Făgăraș în suprafață de 2500 mp, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Sală de Sport școlară – proiect pilot, din Municipiul Făgăraș, Județul Brasov”, în sensul modificării denumirii obiectivului de investiții și completării adresei cu strada și numărul imobilului care face obiectul investiției pe care se realizează Sala de Sport.

 

5.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru S.C.Apă Canal S.A Sibiu, respectiv, acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Făgăraș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu pentru prestare servicii conexe serviciilor de utilități publice.

 

6.Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Făgăraș, Județul Brașov”.

 

7.Proiect de hotărâre privind actualizarea noii valori a cofinanțării obiectivului de investiții „Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Făgăraș, Județul Brașov”.

 

8.Proiect de hotărâre privind oportunitatea asocierii în participațiune a Municipiului Făgăraș pe de o parte și S.C.Moon World S.R.L., pe de altă parte, în vederea promovării reciproce și a organizării Evenimentului „Summer Fest – Făgăraș 2018„, în perioada 15-17 iunie 2018, în Făgăraș.

 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român „ASTRA” – Sibiu, în vederea desfășurării în comun  a activităților social-culturale, educative, artistice și științifice.

 

10.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă în condițiile legii, a unei părți în suprafață de 51,77 mp, din suprafața totală de 1705 mp, înscrisă în C.F.nr.100626 – imobil aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, situat în str.Șoseaua Combinatului, nr.A1 – pentru sediu asociații.

 

11.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă a spațiului (chioșc alimentar) domeniu public, în suprafață de 13,60 mp cu număr de inventar 85914 din inventarul bunurilor aflate în domeniul public al Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș, str.Ghioceilor, nr.1, în incinta (hol) Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș – pentru activități comerciale.

 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe în condițiile legii, a unui spațiu în suprafață de 27 mp din imobilul situat în Municipiul Făgăraș, str.Republicii, nr.6, aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș – pentru sediu politic.

 

13.Proiect de hotărâre privind stabilirea ca oportună, a schimbării destinației în locuință de intervenție a imobilului apartament situat în Făgăraș, str.Negoiu, bl.3A, ap.19, et.4, județul Brașov, imobil ce face parte din domeniul privat al Municipiului Făgăraș.

 

14.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.5617 din data de 15.04.2005 în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

 

15.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.I din Hotărârea Consiliului Local nr.111/2018.

 

16.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (IUNIE 2018).

 

17.Diverse.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.