Anunţ de licitaţie publică deschisă

„Anunţ de licitaţie publică deschisă, competitivă, cu strigare şi adjudecare la cel mai mare preţ oferit în vederea închirierii:

 

  1. Informaţii generale privind proprietarul:

Denumirea: Comuna Hârseni,

Codul fiscal: 4384591,

Adresa: Hârseni, str. Principală, nr. 175, jud. Braşov, cod poştal 507090,

Numărul de telefon / fax: 0268-247800,

Adresa de e-mail a persoanei de contact: comunaharseni@yahoo.com.

 

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii:

Spaţiul care urmează a fi închiriat este situat în satul   situat în incinta imobilului Camin Cultural din localitatea Margineni  nr.225 ce aparţine domeniului public al Comunei Hârseni, identificat prin C.F. nr. 100403 ,nr. top. 100403Hârseni, şi este destinat desfăşurării activităţilor de comerţ cu amănuntul.

  • Spaţiul care face obiectul închirierii este proprietatea publica a Comunei Hârseni, identificat în planul de situaţie privind imobilul format din 2 încăperi – pentru spaţiul cu activitate economică comercială ( 31 mp ) si spaţiul de depozitare , anexe , magazii ( 11,80 mp )

Amenajările ce se vor realiza, trebuie să corespundă din punct de vedere al destinaţiei – magazin comercial – comerţ cu amănuntul.

 

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentaţia de atribuire se găseşte la sediul proprietarului, menţionat mai sus.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Biroul contabilitate, la sediul proprietarului, menţionat mai sus.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:

Costul documentaţiei de atribuire este de 100 lei. Pentru obţinerea unui exemplar contravaloarea documentaţiei de atribuire se va achita la casieria proprietarului.

3.4. Data limita pentru solicitarea clarificărilor:

– 11.05.2018.

 

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 14.05.2018, ora 1500.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Hârseni, str. Principală, nr. 175, jud. Braşov, cod poştal 507090.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 (un) exemplar.

 

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Data de 15.05.2018, ora 1000, la sediul proprietarului: Primăria comunei Hârseni, str. Principală, nr. 175, jud. Braşov

 

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefon/fax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, Tribunalul Braşov, Municipiul Braşov, B-dul 15 Noiembrie, Nr. 45, cod poştal 500097, telefon: 0268-413056 sau 0268-419615, fax:0268-418054, e-mail: trbrasov@just.ro.

 

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

2.05.2018

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.