Andrei Vremir a lansat la Biblioteca Municipală ”Octavian Paler”, un volum de poeme în limba franceză, ”Le sourire d’un instant” – ”Surâsul unei clipe” – , publicat de Editions Thierry Sajat la Paris. Alături de invitații : Joel Conte, președintele Asociației ”Rencontres européennes”, Oana Dugan, critic literar, traducător, lansarea de carte a delectat un public numeros. Andrei Vremir este pseudonimul literar al profesorului de limba și literatura franceză, Florenrin Pițu. Este autorul volumelor de poeme : ”Tăceri”, ”Oglinda oarbă”, Pandora”, ”Pantomima cuvintelor”, ”Verbomahie”. ”Le sourire d’un instant”- ”Surâsul unei clipe”-  întregește patrimoniul cultural al spiritualității făgărășene.

„Lectura poemelor devoalează un spirit introspectiv aplecat asupra temelor existențiale: destinul omului, timpul ireversibil, iubirea, creația. Eul poetic sondează tărâmurile semnificaţiilor, urcând praguri, trepte ale cunoașterii: ”Hohot de mirare/ învrăjbind cu sine/ indiferența culorii,/ podidită tainic/ de rostirea/ răsfrântă-n ecou/ a nuanțelor”. Gândul reverberează în înțelesuri adânci: ”Precum/ o declinare, /culorile curcubeului/ își modifică tăcerea/ arcuindu-se grav/ în smerenia îngenunchiată/ pe oglinzile adânci/ ale înțelesului” . Versurile conturează o ”Ars poetica”, definiție a poeziei înseși: ”În fiecare cuvânt/am încordat un curcubeu,/ mereu un altul,/ crisalidă dezovărând/ discret,/ zborul îngândurat / de culori/ al sufletului”( ”Poezia”). Discursul poetic accede spre tonurile gravității. ”Timpul se prelinge/ în stropi adânci de clipe./ Și mă golesc asemeni unei toamne/ce-și plânge-încet culoarea/ pierdută în statornice risipe” (”Poem”). Cuvintele fragile ”se risipesc în cioburi reci de litere”. Și totuși, ”în chihlimbarul clipei”, „glasuri de aripi rostesc zborul, convertind tăcerea înălțimilor într-o nesfârșită rapsodie albastră”. Volumul ”Le sourire d’un instant” cuprinde poeme traduse în limba franceză de către Oana Dugan, traducător și critic literar. Alocuțiunile lui Joel Conte, Oana Dugan evidențiază o creație literară în care se relevă o impresionantă reprezentare metaforică a lumii, a raportului eu – univers”, a spus prof. Viorica Bica, coordonator Biblioteca Municipală.

Volumul de poezii ”Le sourire d-un instant” – ”Surâsul unei clipe” – publicat de Editions Thierry Sajat, Paris, va fi lansat la Paris, în luna noiembrie și va fi disponibil în librăriile din spațiul francofon. Accentul construcţiei arhitectonice cade mereu pe vibraţia ideatică. Un dramatism interior călăuzeşte trăirile sufleteşti, integrându-le în perpetua vibraţie cosmică”, a spus Andrei Vremir.

„Nebun de poezie”, Andrei Vremir preferă metafora revelatoare. Alternând poezia poetică în grafie de poesis, amintind pe alocuri de delicatețea haiku-urilor Extremului Orient, nu atât prin formă cât mai ales prin conținutul bogat în ”curcubee” de sensuri cu rostirea poetică clasicizantă, poetul exultă prin fiecare poem al volumului, bogăția semantică a țesăturii poetice, desfășurând din rostul poemelor sale, rostirea ”curcubeelor frânte”, a ”marii muzici grave, siderale”, a spus Oana Dugan, traducător, critic literar.

Asociaţia “Rencontres Européennes Europoésie” desfăşoară la Paris o activitate bogată, destinată creațiilor artistice și literare. Lectura poemelor din volumul ”Le sourire d’un instant” poartă cititorul în sfera metafizicii. Fiecare poem absoarbe în sine ”clipa” absorbirii în vers a epifaniei Cuvântului”, a spus Joel Conte, președintele Asociației Rencontres Européennes. Europoésie.

Suntem si pe:
0