Lista proiectelor din județul Brașov care vor primi finanțare prin PNDL

foto: Digi24

Vicepremierul şi ministrul Dezvoltării Regionale, Sevil Shhaideh,  a prezentat ieri faza a II-a a Programului Naţional de Dezvoltare Locală . Potrivit datelor oficiale, cei mai mulţi bani ar trebui să ajungă, în următorii trei ani şi jumătate, în judeţul Suceava: 928,5 milioane de lei. Pe următoarele locuri se află Caraş Severin (883 milioane lei), Vaslui (882 milioane lei), Teleorman (875,5 milioane lei) şi Mehedinţi (848,9 milioane lei). Pe ultimele locuri, în schimb, sunt Arad (644,9 milioane lei), Satu Mare (625,9 milioane lei), Braşov (587 milioane lei), Sibiu(557 milioane lei), Harghita (507,9 milioane lei), Covasna (392 milioane lei) şi Ilfov (374,6 milioane lei). Practic, Braşovul se află pe locul cinci de la coadă în ordinea priorităţilor de finanţare ale Guvernului PSD, în care Braşovul are şi un ministru.

Sevil Shhaideh a precizat că nu este normal ca cei 30 de miliarde de lei din PNDL 2 să-i fi repartizat în mod egal la cele 41 de judeţe. „Nu ne este indiferent dacă avem cinci localităţi într-un judeţ sau 200. Cu cât numărul este mai mare, reprezintă mai multe colectivităţi şi mai multe proiecte. Nu ne este indiferentă suprafaţa judeţului (…). Nu ne este indiferentă populaţia judeţului respectiv. Una este să vorbim de 100 de locuitori care ar avea acces la apă, canal şi alta este să vorbim de 1.000 de locuitori. Și nu ne sunt indiferente veniturile autorităţilor locale”, a justificat ea.
Potrivit lui Shhaideh, criteriile după care ar fi fost împărţiţi banii sunt mărimea judeţelor (suprafaţă, număr de unităţi administrativ-teritoriale, populaţie) şi capacitatea financiară (calculată după impozitul pe venituri aferent anului 2016). „Judeţele cele mai sărace, cu populaţia cea mai mare, cu suprafaţa cea mai mare şi cu numărul de unităţi administrativ-teritoriale cele mai multe primesc din PNDL 2 alocarea cea mai mare”, a declarat Sevil Shhaideh.
Apoi, în interiorul judeţelor, s-au acordat cu prioritate sumele necesare pentru finanţarea creşelor şi a grădiniţelor, a unităţilor de învăţământ care nu au autorizaţie de funcţionare şi autorizaţie ISU.

Lista completă a proiectelor din judeţul Braşov care vor primi finanţare

JUDEȚUL BRAȘOV LEI
Nr. Crt. U.A.T Denumire obiectiv investitii Suma alocată
PNDL 2
(lei)
TOTAL   587.070.619,14
1 APAŢA Asfaltare drumurilor de interes local din comuna Apața, județul Brașov 12.178.047,76
2 BECLEAN Modernizare drum comunal DC 71, Comuna Beclean, județul Brașov 1.699.417,00
3 BOD Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov 5.500.000,00
4 BOD Realizare-construire și dotare Grădinița cu program prelungit în comuna Bod – județul Brașov 5.900.000,00
5 BOD Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod – județul Brașov 4.000.000,00
6 BRAN Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Bran, sat Simon și sat Predeluț, județul Brașov 22.420.241,00
7 BUNEŞTI Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Bunești, județul Brașov 11.502.029,70
8 BUNEŞTI Construire și dotare, împrejmuire și amenajări exterioare grădiniță în localitatea Bunești, județul Brașov 1.594.411,00
9 BUNEŞTI Pod peste pârâul Tare pe DE 608 în localitatea Crit 537.153,99
10 BUNEŞTI Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Bunești, județul Brașov 366.778,57
11 CAŢA Alimentare cu apă în comuna Cața, jud. Brașov 11.080.085,80
12 CAŢA Modernizare drumuri în comuna Cața, jud. Brașov 7.930.907,72
13 CINCU Modernizare drumuri de interes local în comuna Cincu 4.744.997,42
14 CINCU Modernizare iluminat public în comuna Cincu, județul Brașov 657.738,00
15 CRISTIAN Extindere rețea alimentare cu apă pentru cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, comuna Cristian, județul Brașov 3.051.354,00
16 CRISTIAN Extindere canalizare menajeră, pluvială pentru cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, comuna Cristian, județul Brașov 9.192.891,00
17 CRISTIAN Înființare grădiniță-comuna Cristian județul Brașov intersecția dintre str. Gheorghe Doja și str. Gherasim Popa 4.488.570,00
18 CRIZBAV Canalizarea apelor uzate menajere și stație de epurare a apelor uzate în comuna Crizbav și rețele de distribuție apă în localitățile Crizbav și Cutuș, județul Brașov 3.425.558,39
19 CRIZBAV Reabilitare Școală Primară Com. Crizbav, jud. Brașov 1.004.754,38
20 CRIZBAV Amenajare cabinet medico-social comuna Crizbav, jud. Brașov 125.094,10
21 CRIZBAV Reabilitări străzi și drumuri din intravilanul și extravilanul comunei Crizbav și Dumbrăvița pe amplasamentul existent 7.853.810,00
22 DRĂGUŞ Sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare-zona turistică, comuna Drăguș, județul Brașov 12.405.972,00
23 DRĂGUŞ Extindere Școala gimnazială, comuna Drăguș, județul Brașov 850.859,10
24 DUMBRĂVIŢA Canalizare comuna Dumbrăvița și satul Vlădeni, județul Brașov 19.238.161,00
25 FELDIOARA Modernizare străzi în comuna Feldioara, județ Brașov 10.492.522,00
26 FUNDATA Reabilitare drumuri de interes local în comuna Fundata, județul Brașov 4.396.073,00
27 FUNDATA Reabilitare drumuri locale în satele Fundata și Sirnea, comuna Fundata, județ Brașov 4.492.402,00
28 HĂLCHIU Reabilitarea Grădiniței din localitatea Satu Nou 828.000,00
29 HĂLCHIU Reabilitarea Scolii gimnaziale, corp B din localitatea Hălchiu 2.587.500,00
30 HĂLCHIU Proiectare și execuție Dispensar uman în localitatea Satu Nou, județul Brașov 810.000,00
31 HĂLCHIU Modernizare străzi și troruare în Cartierul de Tineri 4.630.191,00
32 HĂRMAN Racordare locuințe la rețeaua de apă și canalizare în Cartierul Tineretului din satul Hărman, comuna Hărman, județul Brașov 1.486.470,06
33 HÂRSENI Modernizare drum comunal DC 69A Valea Sebeș 4.261.283,00
34 HÂRSENI Modernizare drumuri comunale în comuna Hârseni, județul Brașov 13.471.503,86
35 HÂRSENI Realizare rigole și podețe în sat Copăcel, comuna Hârseni, județul Brașov 5.575.820,00
36 HÂRSENI Sistem de iluminat public stradal cu LED, în comuna Hârseni, județul Brașov 498.615,95
37 HOGHIZ Construire Grădiniță și centru de zi în sat Bogata, comuna Hoghiz 1.627.507,14
38 HOGHIZ Modernizare drum comunal Căciulata – Băieși, comuna Hoghiz, județul Brașov 2.497.497,75
39 HOLBAV Extindere etaj Școala Gimnazială Holbav 565.992,00
40 HOMOROD Modernizare DC 30, străzi, trotuare și șanțuri în localitatea Homorod, județul Brașov 5.401.801,50
41 JIBERT Sistem de canalizare menajeră și sistem de alimentare cu apă în localitatea Grănari, comuna Jibert, județul Brașov 9.378.149,80
42 JIBERT Sistem de canalizare menajeră și sistem de alimentare cu apă în localitatea Văleni, comuna Jibert, județul Brașov 7.208.315,60
43 JIBERT Extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale Jibert din comuna Jibert, județul Brașov 1.620.558,87
44 JUDEŢUL BRAŞOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Modernizare DJ 108B DJ 105B -Mânăstirea Brâncoveanu-Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400 3.500.000,00
45 JUDEŢUL BRAŞOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Reabilitare DJ 105 – alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400 2.755.658,00
46 JUDEŢUL BRAŞOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Reabilitare DJ 132 Rupea – Homorod – Mercheașa – Jimbor – lim. județ Harghita km 0+000-18+250 38.280.000,00
47 JUDEŢUL BRAŞOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Pod peste râul Olt pe DJ 105 la km 0+660 în localitatea Voila 15.000.000,00
48 JUDEŢUL BRAŞOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Pod peste râul Olt pe DJ 131P – Șercaia (DN 1) – Hălmeag la km 5+001 6.363.000,00
49 LISA Modernizare drum comunal DC 75A în comuna Lisa, județul Brașov 4.523.208,00
50 LISA Modernizare drumuri de interes local în comuna Lisa, județul Brașov 4.984.604,00
51 LISA Reabilitare pod peste Valea Lisei la Ciocea, comuna Lisa, județul Brașov 534.856,78
52 LISA Realizare pod peste pârâul Breaza, comunei Lisa, județul Brașov 1.336.550,00
53 MĂIERUŞ Modernizare drumuri din comuna Măieruș, județul Brașov 4.582.766,42
54 MÂNDRA Rețele de canalizare și apă, racorduri și branșamente în comuna Mândra, județul Brașov 13.560.188,00
55 MÂNDRA Construire corp clădire Școala generală și grădinița Ileni-Sală multifuncțională, comuna Mândra, județul Brașov 1.056.615,00
56 MÂNDRA Modernizare DC 66 Mândra-Sona-Făgăraș (km 3+570-km 9+781), comuna Mândra, județul Brașov 3.519.798,66
57 MOIECIU Modernizare drum comunal Moieciu de Jos-Măgura (Godeanu) 7.943.290,00
58 MUNICIPIUL  CODLEA Înființare creșă de stat în municipiul Codlea 6.749.769,25
59 MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, județul Brașov 5.147.234,00
60 MUNICIPIUL SĂCELE Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă cartier Baciu 8.755.205,00
61 ORAŞ GHIMBAV Extindere rețele apă în zona Transilană II 1.517.442,94
62 ORAŞ GHIMBAV Extindere rețele apă și canalizare menajeră în zona Livada II, orașul Ghimbav 953.756,98
63 ORAŞ GHIMBAV Extindere rețele canalizare menajere în zona transilăna II-str. Aeroportului, oraș Ghimbav 866.137,97
64 ORAŞ GHIMBAV Înființare creșă în orașul Ghimbav, jud. Brașov 2.181.936,57
65 ORAŞ PREDEAL Reabilitare, refuncționalizare și consolidare Școală Veche Predeal 1.991.728,00
66 ORAŞ PREDEAL Modernizare străzi în orașul Predeal-etapa II 27.947.761,00
67 ORAŞ RUPEA Reabilitarea, extinderea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit Rupea 781.007,20
68 ORAŞ RUPEA Reabilitare strada Republicii-Rupea, jud. Brașov 7.851.300,00
69 ORAŞ RUPEA Desfacere și construire pasarelă peste pârâul Cozd în orașul Rupea, județul Brașov 402.350,90
70 ORAŞ VICTORIA Execuție rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil 110.790,00
71 ORAŞ VICTORIA Execuție rețea canalizare cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil 101.844,00
72 ORAŞ VICTORIA Grădiniță cu program prelungit nr. 1 Victoria, județul Brașov 200.000,00
73 ORAŞ VICTORIA Reabilitare și dotări Liceu Teoretic I.C.Drăgușanu orașul Victoria, județul Brașov 654.133,00
74 ORAŞ VICTORIA Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Dr. Al. Barbat orașul Victoria, județul Brașov 814.513,00
75 ORAŞ VICTORIA Execuție străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil 621.600,00
76 ORAŞ ZĂRNEŞTI Extindere și reabilitare stație de epurare ape uzate, din orașul Zărnești, județul Brașov 25.044.864,54
77 ORAŞ ZĂRNEŞTI Reabilitare și modernizarea corpului ”A” al Grădiniței nr. 3 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică 516.602,00
78 ORAŞ ZĂRNEŞTI Reabilitare și modernizarea corpului ”A” al Școlii gimnaziale nr. 1 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică 401.185,00
79 ORAŞ ZĂRNEŞTI Reabilitare și modernizarea corpului ”A” al Școlii gimnaziale nr. 3 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică 184.124,00
80 ORMENIŞ Construcţie Grădiniţă etapa II, comuna Ormeniş, judeţul Braşov 480.000,00
81 POIANA MĂRULUI Reabilitare sistem de captare apă potabilă din pârâul existent, reabilitare stație de filtrare și extindere capacitate rezervor de acumulare apă în comuna Poiana Mărului, județul Brașov 3.334.090,00
82 POIANA MĂRULUI Înființare rețea canalizare și stație epurare în comuna Poiana Mărului, județul Bra;ov 13.823.029,33
83 RACOŞ Canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în localitatea Racoș, comuna Racoș, jud. Brașov 15.401.509,00
84 RECEA Canalizare și stație de epurare în comuna Recea, județul Brașov 18.135.430,00
85 SAMBATA DE SUS Modernizare, reabilitare și dotare Școala Gimnazială, sat Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, județul Brașov 2.073.120,00
86 SAMBATA DE SUS Reabilitare, modernizare, extindere și dotare sediu al Consiliului Local sat Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, jud. Brașov 1.961.180,00
87 ŞERCAIA Modernizare drumuri sătești, comuna Șercaia, județul Brașov 7.795.161,81
88 ŞINCA Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în comuna Șinca 5.607.666,75
89 ŞINCA Școală gimnazială Gheorghe Șincai, Șinca Veche 55.000,00
90 ŞOARŞ Modernizare drum comunal DC 11 km 0+000-5+300 6.194.023,00
91 ŞOARŞ Modernizare drum comunal DC 14 Km 0+000-6+100 7.665.450,00
92 TĂRLUNGENI Grădiniță copii sat Izvor, comuna Tărlungeni 2.304.000,00
93 TĂRLUNGENI Construire imobil remiză pompieri 340.000,00
94 TELIU Extindere rețea de distribuție cu apă comuna Teliu 160.411,78
95 TELIU Reabilitare Dispensar comuna Teliu, jud. Brașov 1.237.040,00
96 UCEA Rețea de canalizare menajeră în localitatea Ucea de Sus, comuna Ucea, județul Brașov 4.318.914,00
97 UCEA Modernizare drum comunal și rețea stradală în sat Corbi, comuna Ucea 5.280.803,74
98 UNGRA Grădinița Ungra 2.435.000,00
99 UNGRA Modernizare rețea de iluminat public în comuna Ungra, județul Brașov 914.294,28
100 VAMA BUZĂULUI Alimentare cu apă a localității Buzăiel din susra Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov 1.360.900,00
101 VAMA BUZĂULUI Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare, în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov 24.695.594,00
102 VAMA BUZĂULUI Construire Grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului 2.151.169,00
103 VAMA BUZĂULUI Reabilitare corpuri clădire Școală Gimnazială Vama Buzăului 2.453.656,06
104 VIŞTEA Canalizare menajeră și stație de epurare-sat Rucăr, comuna Viștea 5.054.135,00
105 VIŞTEA Dotare Școală Gimnazială Viștea de Jos 144.000,00
106 VIŞTEA Dotarea Dispensarului medical Viștea de Jos 110.480,00
107 VOILA Rețea de canalizare menajeră în satul Voivodeni, comuna Voila, județul Brașov 4.825.281,00
108 VULCAN Rețea canalizare Colonia 1 Mai 2.900.000,00
109 VULCAN Centrală termică Scoală Gimnazială Vulcan 450.000,00
110 VULCAN Extindere Scoală Gimnazială Vulcan 2.544.424,72
111 VULCAN Reabilitare acoperiș Scoală Gimnazială Vulcan 1.650.000,00
112 VULCAN Drum comunal Vulcan 3.900.000,00

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.