DUMITRU CONSTANTIN DULCAN, UN PROMOTOR AL NOII SPIRITUALITĂȚI

Cluj – Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2015

 

”Când vom învăța să respectăm viața sub toate formele sale, de la firul de iarbă până la om, ca pe o taină sacră a universului, atunci nimic rău nu ni se mai poate întâmpla” (Dumitru Constantin Dulcan, ”Somnul rațiunii”)

Volumul înmănunchează mărturiile celor care au fost fascinați de opera lui Dumitru Constantin Dulcan, neurolog, psihiatru, autor al studiilor: ”Electroencefalografie”, ”Urgențe neurologice în condițiile războiului modern”,  ”Neurologie clinică”, ”Neurologie clinică”.  Volumele  ”Inteligența materiei”, ”Somnul rațiunii”, ”Gândirea omului modern. Culmi și limite”, ”În căutarea sensului pierdut”, ”Către noi înșine”, ”Mintea de dincolo” conturează esența spiritualizării. În scrierile sale, Dumitru Constantin Dulcan a trecut dincolo de frontierele științei.  Religia, arta, hermeneutica, antropologia i-au deschis largi perpective care îi vor defini pledoaria pentru cunoaștere, pentru ”regăsirea eului”,  pentru ”renașterea spirituală”.

Monștrii lui Goya se nasc viabili. Volumul ”Somnul rațiunii” publicat de Dumitru Constantin Dulcan, invită cititorul la o matură reflecție: ”În timp ce lumina rațiunii este sursa vieții și armoniei, somnul său nu va naște decât monștri”.  Aplecarea asupra sinelui  accede spre dobândirea unei noi conștiințe.  ”Cred că a sosit timpul să ne ocupăm de noi înșine, să pătrundem în universul nostru interior pentru a ne regăsi sensul, pe noi înșine, pentru a descoperi adevărata noastră identitate, adevărul despre noi și despre interdependența dintre noi și semeni, dintre noi și sursă. Numi acolo vom găsi lespezile și cărămizile zidirii unei noi conștiințe. Omul modern a pierdut legătura cu sinele, în care este cristalizată esența Sursei. De aceea, el nu se poate vedea din perspectiva eternității, ci doar a efemerității, care îl anxietează. Spre Sine și spre Sursă, spre o nouă conștiință” (D. C. Dulcan, ”Somnul rațiunii”).

În cea de-a treia ediție a ”Inteligenței materiei” (2009), Dumitru Constanti Dulcan dă tiparului o istorie sintetică a evoluției universului.  În volumul ”Mintea de dincolo”, autorul conchide: ”avem o singură șansă de ieșire din criza în care întreaga omenire este implicată: să optăm pentru o adevărată renaștere spirituală. Această renaștere presupune stabilirea unor relații armonioase și de respect în câteva direcții cardinale: cu sursa divină, cu noi înșine, cu semenii și cu natura. Toate sursele menționate ne spun că suntem de esență spirituală divină și viitorul omenirii nu poate fi decât unul spiritual”. Revelația este percepută ca ”un salt cuantic în conștiință” (”Mintea de dincolo”).

Opera profesorului Dumitru Constantin – Dulcan este ”oglinda propriei ei transparențe ca biografie. Proiectul lui epistemologic se înscrie de la sine, ca un omagiu adus valorii, imaginarului viu și regăsirii comunitare printre cele ce ne înconjoară și printre cele care, miracol fiind, se fac adăpost utopiilor noastre” (prof. univ. Aurel Sasu). ”Inteligenta materiei” este unică în literatura științifică românească prin cantitatea de informație prezentă într-o sinteză integratoare” avea să declare Romulus Vulcănescu.

”Filosof al spiritului, Dumitru Constantin Dulcan s-a remarcat ca un strălucit teoretician care a valorizat concepțiile unor mari gânditori: Pitagora, Platon, Blaise Pascal, D. Bohm. S-a remarcat ca un pasionat cercetător al ipostazelor cuantice ale psihicului și ale spiritului uman” (Prof. univ. Pihologie Ion Mânzat). În universul gândirii umane, universul se contemplă pe sine. Mihaela Roznoveanu avea să încredințeze tiparului, mărturii asupra cărora reflectăm îndelung: ”sensul vieții – ne spune Dumitru Constantin Dulcan – este evoluția, perfecționarea în creierul nostru a informației necesare pentru ca scopul vieții noastre să fie cunoașterea. Viața este comunicare, o insulă de inteligență într-un univers coerent care este alcătuit din materie, energie și informație, deși de la un punct, ele se substituie una alteia. Iar omul complex trebuie să realizeze sinteza formelor de cunoaștere, acelea ale propriilor sale profunzimi și ale nemărginirilor cosmice”.

(Viorica Bica- Biblioteca Municipală ”Octavian Paler”)

 

 

Suntem si pe:
0