Luna aceasta se depun dosarele pentru o locuință ANL

 

Consilierii locali, întruniți în ultima ședință ordinară, au aprobat locul unde vor fi primite cererile pentru o locuință ANL, dar și actele care trebuie depuse.

Așadar, cererile de repartizare a unei locuințe pentru tineri, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, destinate închirierii se face la Primăria Făgăraș- Compartiment Evenimente publice, informare cetățeni și registratura, din strada Republicii, numărul 3. De asemenea, s-a decis ca primirea actelor justificative de completare a cererilor depuse până la sfârșitul anului 2016, să se facă tot la Compartimentul Evenimente publice, informare cetățeni și registratură din cadrul Primăriei Făgăraș. Actele justificative sunt:

– copii legalizate de pe actele de stare civilă( certificate de căsătorie și certificate de naștere pentru toți membrii familiei)

 • Xerocopii după actele de identitate( pentru membrii familiei cu vârste peste 14 ani);
 • Declarație pe propria răspundere privind numărul persoanelor în întreținere;
 • Declarații autentificate ale titularului cererii și după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia referitore la nedeținerea( în prezent sau să nu fi deținut) unei locuințe în proprietate, sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proproetatea Municipiului Făgăraș sau a unității la care lucrează;
 • Situația locative. După caz;
 • Pentru chiriași în fondul locative privat, contract de închiriere cu precizarea suprafeței închiriate;
 • Pentru tolarați în spațiu, declarație de autentificată din care să rezulte suprafața suprafața locuibilă și numărul de persoane care se gospodăresc în acel spațiu;
 • Adeverință că îșid esfășoară activitate în Municipiul Făgăraș cu precizarea locului de muncă și a funcției;
 • Raport per salariat-extras REVISAL din care să rezulte locul d emuncă, vechimea.
 • Copie legalizată după ultima diploma care atestă nivelul de studii si/sau pregătire profesională;
 • Certificate medical cu starea de sănătate actuală(boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită, potrivit legii, însoțitor, sau o camera în plus);
 • Documentele din care să rezulte situația social deosebită:

-tineri proveniți din case de ocrotire și care au împlinit vârsta de 18 ani;

– tineri care au adoptat copii;

– tineri evacuați din case naționalizate;

– documente din care să rezulte venitul mediu brut/lunar de familie.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.