sediu-apa-canalSC APĂ CANAL SA SIBIU

Angajează pentru Sucursala Făgăraş

  • Instalator apă canal, Cod COR 712602

Cerinte:

-calificare în meseria de instalator;

– experienţă minim 1 an;

– rezitenţă la muncă fizică în condiţii de intemperii;

–    calificare/experienţă în sudură constituie un avantaj

La înscriere se completează o cerere tip la care se ataşează copie după diploma/certificat de calificare, adeverinţă medical de la medical de familie, CV, copie CI/BI. Actele se depun la sediul Sucursalei Făgăraş până în data de 27.10.2016, ora 15.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la nr- de tel. 0268/222916, int. 117