primaria bunMarţi, 18 octombrie, începând cu orele 10.00, va avea loc la Cetatea Făgăraş un seminar privind energia durabilă. Sunt invitate să participe toate primăriile din Ţara Făgăraşului. Seminarul „Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în municipiul Făgăraș (PAED) – pentru corelarea eforturilor la nivel regional”, este organizat de Primăria Făgăraș în colaborare cu Fundaţia TERRA Mileniul III, și cu sprijinul Asociației Municipiilor din România. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Orașe Verzi – Regiuni Verzi(Green Cities – Green Regions), proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Acest proiect, „Oraşe Verzi – Regiuni Verzi”, îşi propune să contribuie la sprijinirea municipiilor și regiunilor care doresc să își reducă amprenta de carbon și să clădească un parteneriat durabil între partenerii elveţieni şi români, cu scopul de a identifica soluţii potrivite pentru tranziţia către o economie verde.

Cum autoritățile locale și regionale sunt cele care pot da un exemplu cetăţenilor prin promovarea unor modificări ale comportamentului individual (condiție indispensabilă pentru tranziția către o economie mai verde, pentru îmbunătățirea eficienței energetice, și pentru lansarea și susținerea activităților și proiectelor care asigură protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice), se doreşte ca acestea să cunoască mai bine fenomenul, pentru a se implica eficient în diminuarea lui.

Subiectul energiei durabile şi al eficienței energetice ar trebui să fie unul de interes pentru toţi factorii de decizie și pentru responsabilii de mediu şi energie din organizaţiile publice locale. De la această premisă pleacă şi tema acestui seminar al cărui punct central este reprezentat de Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în municipiul Făgăraș, elaborat în cadrul proiectului. Agenda evenimentului va cuprinde şi aspecte despre lecțiile învățate în Elveția în cadrul schimbului de experiențe organizat de Reţeaua R20 – Regiuni pentru Acţiune Climatică din Elveţia, precum și provocările trecerii către o Economie Locală Verde.

Cheltuielile de transport ale participanților sunt acoperite prin proiect și vor fi decontate de organizatori.  ( A.P.)