10 posturi din sursă externă, vacante în cadrul IPJ Braşov

politie-655x360Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov organizează concursuri pentru încadrarea din sursă externă a 10 posturi vacante de personal contractual:

-referent II la Serviciul Logistic – Secretariat, documente clasificate şi arhivă

– referent II la Poliţia Municipiului Făgăraş, Secretariat, documente clasificate şi arhivă

– referent II la Serviciul Logistic – Administrarea patrimoniului imobiliar şi intendenţă, Cămin de garnizoană

– referent II la Serviciul Cazier Judiciar şi Evidenţe Operative

– tehnician II la Serviciul Logistic

– muncitor calificat IV (bucătar) la Serviciul Logistic

– muncitor calificat IV (electrician auto) la Serviciul Logistic

-îngrijitor la Poliţia Municipiului Braşov,Secţia 3 Poliţie

-îngrijitor la Poliţia Municipiului Braşov,Secţia 4 Poliţie

– îngrijitor la Poliţia Oraşului Zărneşti

Înscrierea la concurs a candidaţilor se va efectua pînă în data de 21.09.2016 ora 15.00,la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov,cu sediul în municipiul Braşov, strada Prundului nr.10,în baza unui dosar de concurs, care va conţine următoarele documente :

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată inspectorului şef al I.P.J. Braşov(conform modelului pus la dispoziţie de către structura de resurse umane);
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate conform prezentului anunţ;
 4. d) copia carnetului de muncă, sau, după caz, copiile adeverinţelor care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, eliberate de angajator conform prevederilor legale în vigoare;
 1. e) consimţământul expres al candidatului pentru solicitarea de către unitatea care efectuează recrutarea a extrasului de pe cazierul judiciar, (conform modelului pus la dispoziţie de către structura de resurse umane a unităţii);
 2. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 3. g) curriculum vitae (conform modelului pus la dispoziţie de către structura de resurse umane a unităţii);

Actele prevăzute la lit.b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 1. a) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 2. b) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului, (conform modelelor anexate);
 3. c) caracterizare de la ultimul loc de muncă;
 4. d) 3 fotografii ¾ cm , color;
 5. e) 2 fotografii 9/12 cm , color;
 6. f) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului pus la dispoziţie de către structura de resurse umane).

Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante se va desfăşura la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov din municipiul Braşov, str.Nicolae Titulescu nr.28, judeţul Braşov, conform calendarelor de concurs afişate la sediul unităţii şi pe site-ul inspectoratului http://bv.politiaromana.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0268/407500,interioare 21708, 21747,21739.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.