Şedinţă ordinară joi, 21 iulie. Doi consilieri părăsesc Consiliul Local

consilieriConsilierii locali se întâlnesc joi, 21 iulie în şedinţa ordinară a lunii iulie. Dosarul de şedinţă este destul de stufos şi cuprinde 36 de puncte pe ordinea de zi. La acestea se adaugă cele de la capitolul DIVERSE. În cadrul şedinţei au fost incluse şi proiectele privind încetarea de drept a mandatelor a doi dintre consilieri. Este vorba despre Drăghici Gabriel Cristian şi Androne Ionuţ Bogdan. Tot în cadrul şedinţei vor fi validaţi şi vor depune jurământul consilierii ce le vor lua locul. Reorganizarea şi modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș, dar şi reorganizarea și modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Poliției Locale Făgăraș sunt alte două proiecte importante pe ordinea de zi.

Locuinţele ANL şi pregătirea pentru analizarea cererilor, dar şi unele schimbări în unele instituţii din Făgăraş trebuie să treacă de votul aleşilor locali.

 

Ordinea de zi:

 

 1. 1. Depunerea jurământului d-lui consilier local CÎRJE CĂTĂLIN GEORGE.
 2. 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui DRĂGHICI GABRIEL CRISTIAN.
 3. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui ANDRONE BOGDAN IONUȚ.
 4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui ERCĂU BRUNO.
 5. 5. Depunerea jurământului d-lui consilier local ERCĂU BRUNO.
 6. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui BIZA RADU STELIAN.
 7. Depunerea jurământului d-lui consilier local BIZA RADU STELIAN.
 8. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul II 2016 la data de 30.06.2016.
 9. 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș pe anul 2016.
 10. Proiect de hotărâre privind reorganizarea și modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș.

11.Proiect de hotărâre privind reorganizarea și modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Poliției Locale Făgăraș.

 1. 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la HCL.nr.9/2016 privind aprobarea Regulamentului referitor la regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Făgăraș, alocate pentru activități nonprofit de interes local.
 2. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiilor pentru evaluarea și selecționarea programelor și proiectelor, în vederea acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Făgăraș, alocate pentru activități nonprofit de interes local.
 3. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-econimici pentru proiectul „Reabilitare suprafață de joc la sala de sport a Colegiului Național Radu Negru Făgăraș”.
 4. 15. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Făgăraș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu și desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul Municipiului Făgăraș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu.
 5. 16. Proiect de hotărâre privind structura pe specialități a membrilor comisiei de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea din cadrul Consiliului Local Făgăraș a consilierilor municipali care sa facă parte din comisia de repartizare a locuințelor Municipiului Făgăraș.
 7. 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.195/28.10.2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Învățământului (Comisia CEAC) de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș.
 8. 19. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ cu personalitate juridică din Municipiul Făgăraș.

20 Proiect de hotărâre privind desemnarea din cadrul Consiliului Local Făgăraș a consilierilor locali care sa facă parte din comisia de licitație pentru închirieri, concesiuni sau vânzări de terenuri și spații cu altă destinație decât locuință, ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș.

 1. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații.
 2. 22. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de management al d-lui Puiuleț Gheorghe, manager al Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.
 3. 23. Proiect de hotărâre privind numirea Președintelui Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, aprobarea Contractului de management și numirea membrilor Consiliului Director al CSM Făgăraș.
 4. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de achiziție a terenului în suprafață de 250 mp identic cu cel înscris în CF.nr.104868-Făgăraș și a terenului în suprafață de 56 mp., identic cu cel înscris in CF.nr.1045477-Făgăraș, proprietatea S.C.FLAMERUS S.R.L., ocupat de trotuarul din str.Negoiu, în vecinătatea S.C.SALCO SERV S.A. Făgăraș.
 5. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii construcțiilor edificate pe suprafață de 7.061 mp.din suprafața totală de 267.258 mp., înscriși în CF.nr.102519 Făgăraș-domeniu public, conform dreptului de folosință a terenului.
 6. 26. Proiect de hotărâre privind rectificarea și vânzarea unui teren proprietatea Statului Român, în suprafață de 495 mp., situat în Făgăraș, str.Titu Perția, înscris în CF.nr.104212-Făgăraș cu nr.top 23/2/3; 24/2/3; 26/2/3; 27/2/3.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 100 mp din suprafața totală de 18967 mp., proprietatea Statului Român, Făgăraș, situat în str.Negoiu, nr.147.
 8. 28. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuințelor, construite din fondurile statului, în condițiile Legii nr.85/1992 republicată si a Decretului-Lege nr.61/1990 .(nr.înreg.19.853).
 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuințelor, construite din fondurile statului, în condițiile Legii nr.85/1992 republicată si a Decretului-Lege nr.61/1990 .(nr.înreg.17.121).
 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare întocmite de o persoană autorizată pentru vânzarea locuințelor, proprietatea Municipiului Făgăraș în baza Legii nr.85/1992.(nr.înreg.1604).
 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare întocmite de o persoană autorizată pentru vânzarea locuințelor, proprietatea Municipiului Făgăraș în baza Legii nr.85/1992.(nr.înreg.2801).
 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare întocmite de o persoană autorizată pentru vânzarea locuințelor, proprietatea Municipiului Făgăraș în baza Legii nr.85/1992.(nr.înreg.11.693).
 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de recrutare și selecție al Consiliului de Administrație al S.C.SALCO SERV S.A. Făgăras și propunerea candidațiilor pentru funcția de membru in consiliul de administratie.
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraș.
 15. 35. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință.( AUGUST 2016).
 16. Informare din partea S.C.APA-CANAL S.A.SIBIU nr.15.447/29.06.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraș sub nr.de 19.942/04.07.2016.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.