Au început înscrierile la creșa Mămăruța!

13199078_511549552377518_245622000_oReprezentanții Creșei Mămăruța din Făgăraș au dat startul înscrierilor pentru anul școlar viitor. Așadar, părinții sunt așteptați cu cererile de înscriere până în data de 10 iunie. Singura creșă din municipiul nostru îi așteaptă pe micuții făgărășeni cu cele mai bune condiții. Asta pentru că în ultimii ani, s-au realizat o serie de modernizări și dotări În plus, prin grija personalului, dar și a părinților care au dat o mână de ajutor, curtea creșei a devenit de curând mult mai atrăgătoare pentru copii.

 

13199190_511549525710854_1204804721_oÎnscrierea la Creşa Mămăruţa, aflată sub tutela şi administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială – Primăria Făgăraş, se desfăşoară până în data de 10.06.2016 şi sunt asteptaţi părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 2 ani maxim până la data începerii anului şcolar 2016-2017.

13199485_511549179044222_1928843362_o„În prima fază de eligibilitate trebuie îndeplinite condiţiile obligatorii şi eliminatorii de admitere a copiilor care sunt următoarele :

 • părinţii să aibă domiciliul sau reşedinţa în municipiul Făgăraş

–     aceştia să fie sub cu contract de muncă sau contractul de muncă să fie suspendat ( pentru creştere copil ) pană cel târziu în luna ianuarie a anului viitor.

13199100_511549132377560_421230445_oÎn etapa a doua de eligibilitate se iau în considerare aspecte privind situaţia socială a familiei, situaţiiile speciale fiind punctate corespunzător Regulamentului aprobat prin HCL  în conformitate cu H.G. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară“, a declarat Camelia Șipoș, responsabil Creșa Mămăruța.

Condiţiile de plată sunt cele aprobate prin HCL, stabilite în conformitate cu prevederile art.72 din H.G. 1252/2012 care stabilesc că :

13234597_511549505710856_774305734_o1) Contribuţia lunară de întreţinere a copiilor înscrişi în unităţile în care se oferă servicii de educaţie timpurie antepreşcolară,  suportată de părinţii/reprezentantul legal al acestora, se determină în funcţie de cheltuielile de întreţinere, hrană şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale igienico-sanitare şi altele asemenea, precum şi de numărul de zile frecventate de copil în aceste unităţi

13224122_511549235710883_675900884_o2) Valoarea contribuţiei se stabileşte în cote procentuale de 5%, 10% sau 20 % din costul mediu lunar de întreţinere în unitatea publică în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară, în funcţie de venitul mediu brut cumulat al părinţilor /reperezentanţilor legali .

Dosarul trebuie sa conţină

– cerere tip care se ridică de la Serviciul Public de Asistenţă Socială

 • copie de pe certificatul de naştere al copilului;

– copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali,

– în cazul familiilor cu mai mulţi copii minori : xerocopii după certificatele de naştere ale acestora,

 • adeverinţă de la unitatea angajatoare din care să reiasă că părinţii deţin contract de muncă,
 • adeverinţă/decizie de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă,
 • decizia privind aprobarea acordării inemnizaţai creştere copil emisă de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ( dacă este cazul ),
 • adeverinţă de la unitatea de învaţămant frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul);
 • în cazuri părintelui unic ( se va ataşa un act notarial/sentinţă prin care se încredinţează minorul care să demonstreze faptul că are în întreţinere copilul, sentinţă de divorţ, copie certificat de deces al unuia dintre părinţi daca este cazul sau alte documente doveditoare ),
 • pentru cazurile sociale ( dizabilităţi copii sau părinţi, copii aflaţi în tutela altor persoane pensionate, copii luaţi în plasament în familie, copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi ) – acte doveditoare
 • dosar plic.

13211098_511549549044185_190627071_oPentru copii admişi, se depune, în prima jumătate a  lunii septembrie adeverinţă de venituri emisă în această lună, pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţi legali, document care trebuie să cuprindă venitul brut al acestuia pe ultimele 6 luni anterioare lunii septembrie. Cu o zi înainte de data pentru care s-a solicitat admiterea copilului la creşă se completează dosarul cu acte medicale – analizele acestuia, specifice frecventării colectivităţii, a spus Camelia Șipoș, responsabilul Creșei Mămăruța.

Selecţia dosarelor se va realiza în perioada 10.06.2016 – 20.06.2016

Publicarea listei cu copiii admisi se va afişa la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială şi la sediul Creşei “Mămăruţa” în data de 22.06.2016

13199188_511549085710898_1104343923_oCreşa “ Mămăruţa” dispune de capacitatea de 30 de locuri structurate în 3 grupe de vârstă :

 1. Grupa grupa baby, copii cu vârstă între 3 luni -1 an
 2. grupa mică , copii de 1 – 1 an şi 6 luni,
 3. grupa mijlocie, între 1 an şi 6 luni – 2 ani .

Programul Creşei este între orele 700  – 1645

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.