Anunt-PublicSERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

cu sediul în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, nr.8, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator gradul I, la Cantina de ajutor social :

 Specificul postului :

Administrator, grad I, funcţie contractuală, nivelul studiilor M, din subordinea Serviciului  Public de Asistenţă Socială– Cantina de ajutor social

Concursul va avea loc în data de 8.04.2016, ora 1000 – proba scrisă, respectiv 11.04. 2016 ora 12 00 – interviul la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială .

Dosarul candidaţilor trebuie să cuprindă :

– cerere de înscriere la concurs

– B.I/C.I ( copie )

– Certificat de naştere ( copie )

– Certificat de căsătorie ( copie )

– documente care să ateste nivelul studiilor precum şi documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (copie)

– Cazier judiciar

– Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate

– Carnet de muncă ( copie ) sau , după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi/sau specialitatea studiilor

– Curicullum vitae

Documentele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială din data de 17.03.2016 până cel mai târziu în data de 30.03.2016 ora 1600

                  Condiţii specifice de participare :

– absolvent de studii medii (liceu)

– vechime în muncă – minim 5 ani

– studii în specialitatea corespunzătoare gestiunii (liceu, şcoală postliceală sau cursuri de specializare în domeniul precizat )

Concursul este organizat în conformitate cu prevederile H.G.286/2011

Informaţii suplimentare la telefon 0268/214998 int.10- Jr.Şipoş Camelia – Şef Birou asistenţă şi prestaţii sociale