sursa foto: viata-libera.ro
sursa foto: viata-libera.ro

Guvernul a aprobat, în şedinţa extraordinară de vineri, modificarea normelor Codului fiscal prin care se stabileşte că impozitul pentru clădirile cu destinaţie mixtă, rezidenţială şi nerezidenţială, va fi similar celui aplicat locuinţelor, dacă spaţiile afectate pentru locuit, respectiv, pentru activitatea economică nu sunt delimitate prin contract şi dacă nu sunt deduse cheltuielile cu utilităţile, scrie bzb.ro.
Condiţia privind deducerea cheltuielilor cu utilităţile se aplică în cazul clădirilor mixte în care spaţiul de locuit şi cel destinat activităţii nu sunt delimitate conform prevederilor contractuale de deţinere a spaţiului. În cazul în care spaţiile sunt distincte, de exemplu dacă în contractul de închiriere sau de comodat e prevăzut un spaţiu pentru sediul persoanei juridice sau PFA, atunci este necesar un raport de evaluare pentru tot imobilul. Impozitul se calculează ca pentru clădiri rezidenţiale pentru partea de locuit şi ca pentru nerezidenţiale, conform prorata, pentru cea afectată activităţii. Cele două valori se însumează.
Prin urmare, criteriul utilităţilor intervine doar acolo unde nu există delimitare a spaţiilor prin contract.
Prin cheltuielile cu utilităţile se înţelege: cheltuieli comune aferente imobilului, energia electrică, gaze naturale, termoficare, apa, canalizare.
Schimbarea sistemului de taxare a clădirilor din acest an a creat dificultăţi, în special, persoanelor care şi-au înregistrat firmele sau PFA acasă.
Pentru toate clădirile mixte, proprietarul persoană fizică este obligat să completeze declaraţia care se depune la direcţiile de taxe locale până pe 31 martie. Noile prevederi vor fi aplicate de direcţiile de taxe locale după ce vor fi publicate în Monitorul oficial.