Tichete – stimulent de 50 de lei pentru copiii de grădiniță din Făgăraș

 

foto arhiva
foto arhiva

Tichetele în valoare de 50 de lei pe lună pentru copiii de grădiniță vor sosi în curând la Făgăraș. Reprezentanții Serviciului Public de Asistență Socială îi așteaptă în această perioadă pe părinții cu venituri modeste ai copiilor cu vârsta între 3 și 6 ani, să depună cererile tip la sediul situat în cartierul Tudor Vladimirescu. Până la 1 martie 2016 au fost emise deja aproximativ 35 de dispoziții ale Primarului Municipiului Făgăraș pentru acordarea tichetelor. Sunt așteptați, în continuare, reprezentanții legali ai aproximativ 200 de copii din familiile beneficiare de ajutor social din Municipiul Făgăraș, care frecventează în acest moment grădinițele din orașul nostru. Însă nu doar beneficiarii Legii 416 privind venitul minim garantat sunt vizați. Pot depune cereri și părinții care au venituri reduse, fără a fi restricționați de deținerea de proprietăți, ca în cazul beneficiarilor Legii 416/2001.

 

Până când se depun cererile?

Stimulentul sub formă de tichet social se acorda pentru perioada septembrie-iunie, practic perioada in care copilul participă la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar (grădinițe cu program normal, prelungit și săptămânal, inclusiv grădinițele speciale).

Așadar, făgărășeniii care se încadrează în categoria de venit maxim de 284 lei / lună pe membru de familie pot depune o cerere în acest sens până pe 30 aprilie 2016, pentru a beneficia de tichete pentru anul școlar 2015 / 2016, respectiv de la intrarea în vigoare a Legii 248/2015. Adică tichetele vor fi eliberate lunar, începând cu 1 februarie 2016 și până în luna iunie, inclusiv. Pentru anul școlar 2016/2017, părinții trebuie să depună o nouă cerere, până pe 20 decembrie 2016, pentru tichetele aferente lunilor septembrie 2016 – iunie 2017.

 

Ce putem cumpăra cu aceste tichete?

Din aceste tichete vor putea fi cumpărate produse alimentare, de igienă, îmbrăcăminte şi rechizite.

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

– vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent – copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani;

– vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului şcolar curent;

– venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură.

 

Condiția obligatorie – frecvența copiilor

Condiţia principală pentru acordarea acestui ajutor este frecvenţa zilnică la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare, cu excepţia absenţelor motivate.

Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:

– absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale;

– învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

În concluzie, în cazul în care copiii lipsesc o singură zi nemotivat de la grădiniță, părinților le va fi sistat dreptul de a mai primi tichetele în valoare de 50 de lei.

 

Ce sume sunt exceptate la stabilirea venitului / membru de familie

Conform prevederilor din Codul fiscal, stimulentul educațional nu este inclus în veniturile salariale și nu este impozabil.

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se exceptează următoarele:

  1. a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
  3. c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
  5. e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
  6. f) sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată;
  7. g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
  8. h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă.

 

Documentele necesare care trebuie depuse la Serviciul de Asistență Socială, odată cu cererea tip sunt următoarele:

– cerere

– declaraţie pe propria răspundere

– actele doveditoare privind componenţa familiei

– acte care dovedesc veniturile familiei (adeverințe de la angajator, Administrația Financiară etc.)

– dovada înscrierii / frecventării activităţilor organizate de grădiniţă.

În situaţia în care familia defavorizată este beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat sau de alocaţie pentru susţinerea familiei conform prevederilor Legii nr. 277/2010, stimulentul se acordă reprezentantului familiei doar pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de dovada înscrierii la grădiniţă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.